Indsigt

Tjeklisten for danske IFRS-aflæggere for 2017 er nu tilgængelig

Deloittes IFRS tjekliste, IFRS Checklist 2017 (DK), som er specielt tilpasset danske børsnoterede selskaber, er nu tilgængelig

Deloitte har igen i år udarbejdet en IFRS tjekliste tilpasset danske børsnoterede virksomheder. IFRS Checklist 2017 (DK) er baseret på Deloittes globale IFRS tjekliste, men er bl.a. tilpasset således, at supplerende danske krav til årsrapporten er indarbejdet, ligesom der er indarbejdet særskilte faneblade, der alene indeholder de væsentligste ændringer til de standarder, hvor nye bestemmelser er trådt i kraft for årsrapporter for regnskabsår 2017.

I lighed med sidste år er tjeklisten baseret på og indeholder den fulde globale IFRS tjekliste, men er udvidet med yderligere funktioner, som bl.a. gør det muligt at tilpasse tjeklisten til det konkrete selskab via fokusering på de områder, hvor risikoen for fejl i årsrapporten er størst. Det er dermed muligt at reducere og målrette ressourceforbruget til udfyldelse af tjeklisterne for netop de områder, som er væsentlige og risikofyldte for det enkelte selskab, eventuelt ved anvendelse af en rotationsplan, samt de særskilte faneblade, som alene indeholder ændringer til øvrige standarder.

Desuden understøtter tjeklisten i højere grad dokumentationen af de overvejelser og konklusioner, der er foretaget ved tilpasning af IFRS tjeklisten. Overvejelser og dokumentation herfor sker i ét centralt faneblad i tjeklisten.

Tjeklisten for 2017 indeholder alle ændringer til IFRS, som er udsendt af IASB til og med 30. april 2017, herunder også ændringer, som endnu ikke er trådt i kraft for kalenderåret 2017. Den supplerende danske tjekliste indeholder ændringer til Årsregnskabsloven til og med 9. november 2017, som er gældende for årsrapporter, som aflægges for 2017.

Læs mere om tjeklisten og dens udfyldelse i fanebladet ”Read me first”. Du kan også klikke her for at komme til en side om en tidligere version af tjeklisten, som indeholder en introduktionsvideo til udfyldelse af tjeklisten.

Du er velkommen til at kontakte vores IFRS-eksperter, hvis du har brug for rådgivning om IFRS.

Tjeklisten kan rekvireres ved at udfylde formularen. Bemærk at tjeklisten afsendes som en zip-fil indeholdende den makrobaserede Excel-fil.

2017 Tjeklisten for danske IFRS-aflæggere
Fandt du dette nyttigt?