Indsigt

Udarbejdelse af årsregnskaber for mindre vandværker

Erhvervsstyrelsen har udsendt en vejledning om aflæggelse af regnskaber for mindre vandværker, der er omfattet af årsregnskabsloven. Vejledningen er blevet til i tæt samarbejde med Danske Vandværker, Energistyrelsen, FSR – danske revisorer og Kommunernes Landsforening. Den vigtigste del af vejledningen er et ”modelregnskab”, som vandværkerne anbefales at bruge, da det sikrer høj gennemsigtighed og overholdelse af lovens krav.

Vejledningen er skrevet til mindre vandselskaber, men der kan også være større vand- og spildevandsselskaber, som på en række områder vil kunne hente inspiration i vejledningen.

Erhvervsstyrelsen præciserer, at man er opmærksom på, at tidspunktet for offentliggørelsen af vejledningen kan betyde, at nogle vandværker allerede er i gang med den kommende regnskabsaflæggelse, hvorfor det kan være.

Fandt du dette nyttigt?