Insight

Vi former fremtidens revision til gavn for vores kunder

Vi bidrager med overbevisning for vores kunder, der ligger ud over den traditionelle revision.

Deloitte er blandt verdens største revisions- og rådgivningsvirksomheder. Vores historie har demonstreret, at vi er i stand til både at forstå den lille, lokale virksomheds daglige udfordringer, og samtidig håndtere de behov, som et globalt marked stiller til den store, globale koncern.

Vi skræddersyr revision og rådgivning til vores kunder – store som små. Vores tætte kunderelation og stærke kompetencer sikrer, at vi kan levere en ydelse, der skaber værdi for kunden - både i relation til påtegning og indberetning til myndigheder, men også i forhold til rådgivning om performance og potentiale.

I forlængelse af den traditionelle revision, finder vi overbevisning til gavn for vores kunder. Internt kalder vi det ”assurance”. Det sker ved at vi leverer et sandt og retvisende billede af verden i dag, hvilket vi kombinerer med en kortlægning af retningen for de forandringer, som kundernes virksomhed vil blive påvirket af. Dermed giver vi muligheden for, at kunderne kan definere strategiske mål for virksomheden, der er baseret på et solidt fundament med relevante indsigter og solide vurderinger.

Læs mere om, hvordan vi øger værdiskabelsen for vores kunder ved at kombinere revision og overbevisning - Audit & Assurance

Did you find this useful?