Indsigt

Virksomhedsordningen – selvangivelsen skal afleveres senest 3. juli

Det er ved at være sidste udkald for selvstændigt erhvervsdrivende for at aflægge årsregnskab og for at aflevere den udvidede selvangivelse til SKAT. Selvangivelsesfristen er i år den 3. juli. Der er imidlertid arbejde, der skal gøres, inden selvangivelsen kan afleveres, og det er derfor tid til at komme i gang.

Hvilke ting skal på plads?
• Bilag skal fremfindes, og bogføring, afstemninger mv. skal udarbejdes.
• Årsregnskab og skatteopgørelser skal udarbejdes.
• Revisor skal gennemgå og forsyne med erklæring.
• Selvangivelse og regnskabsoplysninger skal indtastes på skat.dk.

Bogføringspligten
Alle danske virksomheder har pligt til at udarbejde bogføring i henhold til Bogføringsloven. Bogføringen skal kunne dokumenteres ved eksternt bilag, og skal hænge sammen til årsregnskab og til bilagene. Bogføringen skal tilrettelægges og udføres efter virksomhedens art og omfang og kan derfor variere fra virksomhed til virksomhed. Bilag og andet regnskabsmateriale skal opbevares for indeværende år samt i yderligere 5 år.

Regnskabspligten
Alle danske virksomheder har pligt til at udarbejde et regnskab, men der er forskel på indholdet af regnskabet afhængigt af virksomhedens størrelse. Selvstændigt erhvervsdrivende aflægger regnskab efter regnskabsklasse A, hvor der er et begrænset krav til noter, beskrivelser mv. i forhold til større virksomheder.

Den udvidede selvangivelse
Den udvidede selvangivelse har en række flere felter end en normal lønmodtagerselvangivelse. Der skal tages beslutning om beskatningsform, og der skal angives regnskabsoplysninger, hvis f.eks. virksomheden omsætter over 300.000 kr.
Fristen for indlevering af den udvidede selvangivelse er den 3. juli, dvs. ca. 2 måneder længere end lønmodtagerselvangivelsen. Hvis selvangivelsen indberettes for sent, bliver man pålagt et skattetillæg på 200 kr. pr. dag, fristen bliver overskredet, dog maksimalt 5.000 kr.

Valg af beskatningsform
I forbindelse med indlevering af den udvidede selvangivelse skal der træffes valg om beskatningsform. Det er et valg, som kan have store konsekvenser.

Beskatning efter personskatteloven
Beskatning efter personskatteloven er den beskatningsform, som anvendes af lønmodtagere. For selvstændigt erhvervsdrivende betyder det, at virksomhedens overskud/underskud før renter medtages som personlig indkomst (56%), og renter mv. medtages som kapitalindkomst (30%), normalt med en skat på ca. 33%.

Virksomhedsskatteordningen
I virksomhedsordningen beskattes nettooverskuddet, dvs. overskud efter renter som udgangspunkt som personlig indkomst.
Den andel af årets overskud, som ikke hæves i virksomheden og overføres til privatøkonomien, kan opspares i virksomheden mod en foreløbig beskatning på 23,5% i 2015 og 22% i 2016 og senere. Hvis der i senere indkomstår hæves mere end overskuddet, eller der udtrædes af virksomhedsordningen, beskattes det opsparede overskud til marginalskatten (op til 56%), og den foreløbige betalte a conto skat modregnes.
Virksomhedsordningen kan være vanskelig at administrere og kan være vanskelig at anvende. Særligt ind- og udtræden af virksomhedsordningen kræver assistance. Der er imidlertid en række optimeringsmuligheder, som gør virksomhedsordningen attraktiv.

Kapitalafkastordningen
Kapitalafkastordningen er et alternativ til virksomhedsordningen, og med den kan du opnå de fleste af virksomhedsordningens fordele på en enklere måde. Virksomhedens overskud/underskud før renter medtages som personlig indkomst (56%) og renter mv. medtages som kapitalindkomst (ca. 33%). Der flyttes desuden et beløb – kapitalafkastet, som er forrentningen af virksomhedens aktiver – fra kapitalindkomst til personlig indkomst. Derved opnås en højere fradragsværdi af renterne i lighed med virksomhedsordningen. Fordelen ved kapitalafkastordningen er, at den er lettere at administrere end virksomhedsordningen.

Hvornår skal restskatten betales?
SKAT holder åbent for indbetaling af skat hele året, men der er perioder, hvor det sædvanligvis er mere relevant end andre:
• Hvis du betaler inden årsskiftet, kan det foretages uden rentetillæg, men det er desværre for sent for 2015.
• Hvis du betaler inden den 1. juli 2016, skal du betale 2,2% i rente regnet fra 1. januar 2016 til og med betalingsdagen.
• Hvis du betaler efter den 1. juli 2016, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 4,2%.
• Hvis du ikke har betalt senest den 1. juli 2016, indregnes op til 19.798 kr. ind i din skat for 2017. Restskat over 19.798 kr. opkræves i tre rater i august, september og oktober 2016.

Fandt du dette nyttigt?