Insight

Virksomhedssammenslutninger under årsregnskabsloven

Erhvervsstyrelsens udtalelse er nu udsendt

Erhvervsstyrelsen har udsendt en udtalelse, som medfører, at IFRS 3 Business Combinations fremover skal anvendes til fortolkning af årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedssammenslutninger, hvilket medfører en række ændringer i forhold til hidtidig praksis under årsregnskabsloven.

Erhvervsstyrelsen har udsendt Udtalelse om forholdet mellem bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger i årsregnskabsloven og IFRS (IFRS 3). Udtalelsen har været ventet, siden folketinget i maj 2015 vedtog en række væsentlige ændringer af årsregnskabsloven (ÅRL), herunder ændringer til bestemmelserne om virksomhedssammenslutninger. Udtalelsen medfører, at IFRS 3 Business Combinations fremover skal anvendes til fortolkning af årsregnskabslovens bestemmelser om virksomhedssammenslutninger i koncernregnskabet, og tillige i selskabsregnskaber ved erhvervelse af en virksomhed, der ikke er i selskabsform, hvilket medfører en række ændringer i forhold til hidtidig praksis under årsregnskabsloven. Udtalelsen finder anvendelse for virksomhedssammenslutninger, som finder sted den 1. juli 2018 eller senere.

Læs mere i nyhedsbrevet til download.

Fandt du dette nyttigt?