Løsninger

Actuarial modernisation

Bliver aktuarressourcerne anvendt optimalt og på de opgaver, der skaber mest værdi?

Actuarial modernisation optimerer aktuarfunktionens organisering, processer og systemer for at sikre sammenhæng til strategi og vision og øge funktionens værdi i selskabet.

Der er øgede krav til aktuarfunktionen fra lovgivning og forretningen. På lovgivningssiden ser vi nye regnskabsregler, solvensregler, større krav til risikostyring og kontroller. Fra forretningens side er der større krav til, hvad der skal inddrages i risikostyringen, krav om hurtigere rapportering og lavere omkostninger. Der er derfor større fokus på at optimere disse processer, så der bliver frigivet tid til de nye opgaver.

I Deloitte har vi erfaringer med at gennemføre actuarial modernisation. Ved brug af vores gennemprøvede metoder og processer hjælper vi virksomheder med at få det fulde udbytte af en effektiv og værdiskabende aktuarfunktion. 

Deloitte har stort kendskab til de opgaver, der er forankret i aktuarfunktionen, og til best practice på området. I forbindelse med actuarial modernisation hjælper vi vores kunder med at:

 • Fastsætte strategi og vision for aktuarfunktionen under hensyntagen til selskabets overordnede strategi
 • Vurdere den fremtidige organisering af aktuarfunktionen 
 • Kortlægge nuværende kompetencer og identificere eventuelle mangler i forhold til visionen 
 • Definere opgaver og optimere processer
 • Vurdere kontroller 

  • Er de tilstrækkelige og kan/skal der indføres mere maskinelle kontroller?
 • Vurdere systemer

  • Er funktionaliteten i systemerne tilstrækkelig?
  • Skal der foretages udbygning i eksisterende systemer eller indkøbes nye systemer til at løse ønskede opgaver?

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores specialister for et godt råd eller et uforpligtende inspirationsmøde.

 

Mikkel Dahl

Mikkel Dahl

Partner

Mikkel er partner i Actuarial, Risk & Advanced Analytics afdelingen hos Deloitte, hvor han beskæftiger sig med kunder i den finansielle sektor i Skandinavien. Mikkels rådgivningsområder omfatter opgør... Mere

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere