Løsninger

Forsikringssystemer

Giver jeres forsikringssystemer mulighed for løbende produktudvikling og tilpasning, en korrekt opgørelse af jeres forpligtigelser og tilstrækkeligt input til risikostyringen?

Et godt systemsetup understøtter virksomhedens strategi, processer og behov. Det er let at tilpasse til ændrede krav og ønsker – både interne og eksterne og let at anvende for brugere og kunder.

Deloitte ser to væsentlige trends i markedet. 

Den ene er et stigende behov for selvbetjening via netløsninger – dette behov er dels drevet af selskabernes ønske om omkostningsbesparelser, dels kundernes ønske om en let og simpel adgang via smartphones, tablets og computere. 

Forsikringsbranchen oplever desuden stigende krav til rapportering – disse krav omfatter både ændringer i rapportering, stigende deltaljeringsgrad og omfang. Denne udvikling er delvis drevet af Solvens II, men det er Deloittes forventning, at denne trend vil fortsætte.

Uden et godt systemlandskab er der tendens til, at disse trends medfører en knopskydning af systemer med dertil hørende manuelle processer og øgede omkostninger.

 

I Deloitte har vi et bredt kendskab til forsikringssystemer. Kendskabet har vi opnået gennem tæt dialog med selskaberne og vores løbende dialog med udbydere af forsikringssystemer samt vores internationale netværk. Gennem disse har vi en god føling med, hvad der rører sig i markedet samt de forskellige løsningers fordele og ulemper.

Vi hjælper løbende vores kunder med opgaver omkring:

  • Leverandørvalg
  • Projektledelse og -styring
  • Kravstilling
  • Udvikling 
  • Test 
  • Implementering
  • Løbende tilpasning af eksisterende systemer
  • Oplæring og undervisning

Mikkel Dahl

Mikkel Dahl

Partner

Mikkel er partner i Actuarial, Risk & Advanced Analytics afdelingen hos Deloitte, hvor han beskæftiger sig med kunder i den finansielle sektor i Skandinavien. Mikkels rådgivningsområder omfatter opgør... Mere

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere