Løsninger

Kapitaldækning og solvensrådgivning

Er kapital og likviditet under pres?

De nye kapitaldækningsregler i form af CRDIV og CRR stiller yderligere krav til bankers kapital, likviditet mv. Hvor CRR opstiller de grundlæggende rammer for opgørelse af kapital og vægtede aktiver, stiller CRDIV yderligere krav til organisering, risikostyring og buffere. Kravene til solvensbehov findes fortsat i kapitaldækningsbekendtgørelsen og er suppleret af Finanstilsynets vejledning til opgørelse af solvensbehov. Deloitte kan hjælpe med at sikre helheden i opgørelse og overvejelser i forbindelse med beregning af solvens og opgørelse af solvensbehov.

De nye krav til både kapital og likviditet er massive. Udover at implementere de nye regler skal institutterne også sikre en forretningsmodel, der er bæredygtig på lang sigt. Det kan sikres ved fravalg af forretningsområder, reduktion af balancen, optimering af driften eller ved fremskaffelse af ny kapital. 

I Deloitte har vi omfattende erfaring med at implementere og vurdere de kapitaldækningsregler i institutterne. Vi tager udgangspunkt i den valgte strategi og hjælper både med at vurdere indvirkning af reglerne og med hvordan de kan implementeres i praksis. Herunder kan vi hjælpe med at:

  • Fortolke og vurdere regler
  • Udfordre forretningsmodellens holdbarhed
  • Give sikkerhed for kapitalplaner og budgetters holdbarhed
  • Sikre konsistens til andre regelsæt. 

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til en af vores kapitaldækningsspecialister for et godt råd eller et uforpligtende inspirationsmøde.

Jens Ringbæk

Jens Ringbæk

Partner

Jens er revisor og rådgiver for virksomheden i den finansielle sektor. Jens er specialiseret i finansiel regulering, regnskabsaflæggelse, transaktioner m.v. Han er blandt andet revisor og rådgiver for... Mere