Løsninger

Lønsomhed i livsforsikring

Hvilke kunder og produkter bidrager til lønsomheden?

For at drive en lønsom forretning kræver det indsigt i, hvilke produkter og hvilke kundesegmenter der bidrager til lønsomheden.

Mange livsforsikringsselskaber har fokus på lønsomheden i deres forrentning. Vi ser flere selskaber tage konkrete tiltag for at styrke måling og styring af lønsomheden. Selskaberne benytter i højere grad tilgængelig data fra flere kilder og mere avancerede metoder, og lønsomheden vurderes på mere detaljerede opdelinger i produkt- og kundesegmenter. Vi ser også, at lønsomhed i større grad ses som et samlet billede af hele kundeforholdet – både igennem forskellige kilder til indtægter og udgifter samt over tid.

I Deloitte har vi stor erfaring med design af processer til måling af lønsomhed og til implementering af lønsomhedsmålinger. Lønsomhed bør være en integreret del af den løbende ledelsesrapportering og indgå i beslutningsprocessen i selskabet. Processen og metoderne skal altid tage udgangspunkt i det konkrete selskab, men en række best practices i de fleste tilfælde danner et stærkt fundament. Vi hjælper blandt andet med at:

  • Designe og implementere processer i forbindelse med lønsomhedsmåling
  • Udvikle metode og model for måling af lønsomhed
  • Fastlægge og indsamle datagrundlag
  • Estimere relevante forudsætninger og parametre
  • Fastlægge segmentering for beregning og rapportering
  • Fortolke resultater af lønsomhedsanalyser
  • Foretage beregning af lønsomhed i en given bestand
  • Reviewe processer og metoder indenfor lønsomhedsberegning
  • Teste implementering og beregningsmetoder

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister for at høre mere.

Thomas Ringsted

Thomas Ringsted

Partner

Thomas is a partner and leader within the areas of Actuarial, Risk and Advanced Analytics in Deloitte. He primarily advises clients in the financial sector. Thomas has broad experience of valuation of... Mere

Mikkel Dahl

Mikkel Dahl

Partner

Mikkel er partner i Actuarial, Risk & Advanced Analytics afdelingen hos Deloitte, hvor han beskæftiger sig med kunder i den finansielle sektor i Skandinavien. Mikkels rådgivningsområder omfatter opgør... Mere