Løsninger

Afgifter i affaldssektoren

Bruger I for mange ressourcer i forbindelse med håndtering af afgifter? Beregninger og modeller skal være så simple som muligt, og kræve færrest mulige ressourcer ved ændringer i satser mv.

Vi har i mange tilfælde set, at virksomheder har udfordringer omkring enighed med opgørelse af korrekt afgiftsgrundlag, og dermed beregning af afregning af afgifter forbundet med virksomhedens drift

Konsekvensberegninger, afregning og modeller

Affaldssektoren er under konstant udvikling, og det ses ofte, at der anvendes alternative energikilder til forbrændingsanlæggenes varmeproduktion. Det kan være installation af varmepumper, anvendelse af VE-anlæg, såsom solcelleanlæg, import af biomasse eller anvendelse af andre energityper.

Selv den mindste omlægning af jeres varmeproduktion vil ofte have en indflydelse på håndteringen af afgifter. Korrekt opgørelse af brændselsmiks, et overblik over energikilder, måling af den producerede varme, og et generelt overblik over håndteringen af afgifter, er derfor særligt relevant i affaldssektoren.

Ny lovgivning, afgørelser fra domstolene og Landsskatteretten, samt bindende svar fra SKAT og Skatterådet er med til at præge den afgiftsmæssige håndtering af varmeproducerende forbrændingsanlæg. Et ganske almindeligt forbrændingsanlæg og dettes afgiftsmæssige set-up, vil således også kunne få gavn af et brush-up, og en nærmere gennemgang af praksis.

Vi rådgiver om afgifter, udarbejder konsekvensberegninger og hjælper med modeller til beregning af afgifter, der er så simple som muligt, og som kræver færrest mulige ressourcer i forbindelse med ændringer i satser mv. Vi sikrer os, at I overholder gældende ret, og at I gør brug af afgiftsmæssige optimeringsmuligheder.

Vil du vide mere?

Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.
 

Lynge Skovgaard

Lynge Skovgaard

Partner

Lynge Skovgaard er partner i revisionen med speciale i den offentlige sektor.... Mere