Løsninger

Board Effectiveness Advisory

Har I som bestyrelse sat den rigtige kurs for jeres virksomhed?

Kravene til bestyrelsen som helhed og dens medlemmer individuelt har været stigende i de senere år. Vi oplever, at den værdiskabelse, som vores kunder har brug for, drejer sig om:

 • Overblik over og ageren i henhold til gældende lovgivning og soft laws 
 • Skræddersyede løsninger til specifikke behov – inklusive opdatering af bestyrelsens årlige arbejdsplan
 • Fokus på nøgleprioriteter og effektive arbejdsgange for bestyrelsen
 • Opdateret viden om ledende praksisser 
 • Forventningsafstemning og entydig aktionsplan
 • Ro i sindet

Innovation, markedsorientering, global indstilling, diversitet, empati, faglighed, følelsesmæssig intelligens, team-orientering, forretningsforståelse, helhedsorientering, handlekraft, gennemslagskraft, dømmekraft, processuel forståelse, analytisk sans, selvrefleksion, nytænkning, kontekstbevidsthed, interkulturel forståelse, demokratisk snilde, økonomisk indsigt, strategisk tænkning, loyalitet, sociale kompetencer, omhu, ildhu, performanceorientering, politisk og samfundsmæssig bevågenhed for ikke at nævne energi, engagement og et lidenskabeligt forhold til sit virke. Det synes at være, hvad omgivelserne forventer af et bestyrelsesmedlem i dag og fremover. Intet under, hvis nuværende eller potentielle bestyrelsesmedlemmer bliver forpustede.

I Deloitte er vi rådgivere for en lang række af landet bestyrelser. Vi har gentagende gange oplevet, at det bliver vanskeligere for bestyrelsen at navigere i forhold til de forventninger, som interessenterne stiller – uanset om der er tale om aktionærer eller omverdenen generelt. Konsekvensen bliver, at bestyrelsen skal være i stand til at prioritere arbejdet med at håndtere omverdenens krav og forventninger, men også internt kunne køre et effektivt parløb med direktion og den øvrige ledelse, når det handler om strategiformulering og –eksekvering.

Ingen virksomheder er ens. Derfor starter vi altid med at afklare, hvad det præcist er, at jeres virksomhed ønsker at opnå. Efter vi har indkredset fokusområderne for den enkelte bestyrelse, tager vi de dybe spadestik inden for områderne revision, compliance, evaluering og vurdering samt træning. Vi leder og faciliterer diskussionerne for at I som bestyrelse får sat den rette kurs.

Board Effectiveness Lab
I Deloitte anbefaler vi vores kunder at deltage i et såkaldt “Board Effectiveness Lab”, der er en anderledes tilgang end den klassiske bestyrelsesevaluering. Vi har faciliteterne til at træne jer i vores ”laboratorium” inden for forskellige emner relateret til jeres bestyrelsesarbejde. I kan finde en uddybende beskrivelse i brochuren til højre på denne side.

Uanset kunde stiller vi i Deloitte altid med et stærkt hold af eksterne, uafhængige revisorer og rådgivere for børsnoterede og store selskaber i Danmark – både i og uden for den finansielle sektor. Vi har dedikerede revisorer, der er eksperter i at arbejde med bestyrelser og bidrager med dyb viden og erfaring med gældende lovgivning og soft laws, tendenser, indsigter og ledende praksisser i Danmark og i udlandet.

Med rådgivning hos Deloitte, får I som bestyrelse bedre forudsætninger for at prioritere strategiske emner i bestyrelsesarbejdet kombineret med, at I sikrer en effektiv overvågning, organisering og håndtering af compliance-emner i jeres virksomhed. Få også ekstern inspiration af bestyrelsen, fx i forhold til:

 • Scenarieplanlægning
 • Innovation
 • Digital transformation 
 • M&A
 • Post-merger integration/separation
 • Cyberstrategi
Læs mere om Board Effectiveness Advisory

Martin Faarborg

Martin Faarborg

Partner

Martin Faarborg leads Deloitte’s Boardroom Advisory in Denmark. The advisory area includes leveraging thought leadership on governance issues into advisory on corporate and foundation governance issue... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('