Løsninger

Forbrændingsanlæg

Får ledelsen og bestyrelsen værdifulde informationer til rette tid? Rette informationer til rette tid skaber værdi for bestyrelse og ledelse, da de hermed har optimale betingelser for at træffe de rette beslutninger.

Rettidig og anvendelig ledelsesinformation

Forbrændingsanlæg er, uanset virksomhedsform, forpligtet til at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven. Der er stadig ikke enighed i branchen om, hvordan Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011 om fortolkning af årsregnskabsloven i forhold til reguleret forsyningsvirksomhed, og hvordan eventuel over-/underdækning og fri egenkapital skal indarbejdes i forbrændingsanlæggenes årsrapporter.

Vi vil anbefale, at man til vurdering af konsekvenserne af notatet får udarbejdet materiale til bestyrelsen. Det skal indeholde en estimering af talmæssige effekter og forklaring på problemer og udfordringer i forbindelse med opgørelse af forbruger- og ejerkapital samt udfordringer og usikkerheder omkring opgørelse heraf.

 

Der stilles store krav til drift af forbrændingsanlæg

Deloitte har stor erfaring med at skabe værdifuld og anvendelig ledelsesinformation og kan således rådgive og hjælpe med at skabe et overblik - specielt i de særlige forhold som gælder for for-brændingsanlæg.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Opgørelse af historiske indskudskapital
  • Ind- og udtrædelser efter stiftelsen
  • Fusioner/sammenlægninger
  • Hvilke aktiviteter man har haft og har, hvilke er hvile i sig selv, og hvilke er ikke?
  • Fordelingsregnskaber mellem forskellige forsyningsområder og andre aktiviteter her under afregning mellem disse områder
  • Eventuelt vurdering af hensat forpligtelse til retablering.
  • Nedskrivningstest m.m., dvs. værdiansættelse af anlæg

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.
 

Lynge Skovgaard

Lynge Skovgaard

Partner

Lynge Skovgaard er partner i revisionen med speciale i den offentlige sektor.... Mere

Mogens Henriksen

Mogens Henriksen

Partner

Mogens er partner i revisionen.... Mere