Løsninger

Governance Advisory

Er jeres bestyrelses- og udvalgsarbejde værdiskabende og effektivt?

Bestyrelses- og udvalgsarbejdet er under kontinuerlig udvikling. Deloitte understøtter udviklingen ved at levere viden om nye, regulatoriske krav og indsigt i fremherskende tendenser. Vi rådgiver og sparrer med vores kunder parallelt med at vi leverer værktøjer, der understøtter et værdiska-bende og effektivt bestyrelses- og udvalgsarbejde.

Explore content

Siden den globale finanskrise har der været et øget fokus på god selskabsledelse ikke blot både fra myndighederne, men også internt i virksomhederne. Det handler om at få taget stilling til, hvordan bestyrelsen og direktion skal lede et selskab, og udvise åbenhed over for interessenter såsom investorer og aktionærer omkring risici. Samtidig er ledelsens egen aflønning også et centralt emne. God selskabsledelse kan medvirke til at reducere afstanden mellem ledelsen og interessentgrupper såsom investorer og aktionærer, hvilket ofte styrker tilliden til virksomhederne.

Deloitte tilbyder løsninger og inspiration til bestyrelser inden for alle aspekter af en bestyrelses ansvarsområder. Vores rådgivning tager afsæt i den enkelte bestyrelses konkrete behov, og inddrager erfaringer fra vores omfattende danske og internationale erfaringsbase.

Kravene til bestyrelsen som helhed og dens medlemmer individuelt har været stigende i de senere år. Kortfattet ser vi, at den værdiskabelse, som vores kunder har brug for, drejer sig om:

  • Overblik over og ageren i henhold til gældende lovgivning og soft laws
  • Skræddersyede løsninger til specifikke behov – inklusive opdatering af bestyrelsens årlige arbejdsplan
  • Fokus på nøgleprioriteter og effektive arbejdsgange for bestyrelsen
  • Opdateret viden om ledende praksisser 
  • Forventningsafstemning og entydig aktionsplan
  • Ro i sindet

For at gå mest målrettet til værks, inddeler vi vores Governance Advisory-ydelser målrettet bestyrelses- og direktionsniveau i tre underområder:

Bestyrelsesevaluering med fokus på compliance og effektivitet

Læs Mere

Implementing Shareholder’s Rights Directive in Denmark

Five key themes are influencing the board agenda.

Læs uddybende her

Chair of the future

Five key themes are influencing the board agenda.

Download the report here

Board Effectiveness Advisory

Bestyrelsesevaluering med og uden ekstern bistand.

Læs uddybende her.

Audit Committee Advisory

Eksempelvis evaluering, vurdering og træning af revisionsudvalg.

Læs uddybende her.
 

Remuneration Committee Advisory

Eksempelvis evaluering, træning, opdatering af vederlagspolitik og udarbejdelse af vederlagsrapport.

Læs uddybende her.

 

Martin Faarborg

Martin Faarborg

Partner

Martin Faarborg leads Deloitte’s Boardroom Advisory in Denmark. The advisory area includes leveraging thought leadership on governance issues into advisory on corporate and foundation governance issue... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('