Løsninger

Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber

Modelregnskab for 2013 efter regnskabsbekendtgørelsen for finansielle virksomheder

Deloitte har udviklet denne model-årsrapport, som hjælp og inspiration for fondsmæglerselskaber, der aflægger årsrapport efter den på lov om finansiel virksomhed baserede regnskabsbekendtgørelse.

Der er vedtaget en ny version af regnskabsbekendtgørelsen, BEK 113 af 7. februar 2013. Ændringerne trådte i kraft den 10. februar 2013 og finder første gang anvendelse på årsrapporter vedrørende regnskabsår, der begynder 1. januar 2013. 

 

De indførte ændringer omfatter bl.a. en ny bestemmelse om generelle principper for måling af dagsværdi, implementering af de gennemførte ændringer i IAS 19 vedrørende sondring mellem kort- og langfristede personaleydelser samt en række bankspecifikke krav. Ændringer, der vurderes relevante for det typiske fondsmæglerselskab, er implementeret i model-årsrapporten. 

Årsrapporten aflægges som udgangspunkt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2012. Da ovenstående regler første gang finder anvendelse i årsrapporten, skal der oplyses om ændringer i regnskabsmæssige skøn. Det skal samtidig anføres, hvorvidt det vurderes at være relevant for det enkelte fondsmægler-selskab.

Model-årsrapporten indeholder ikke alle oplysningskrav i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen, men indeholder de oplysninger som vi skønner, er relevante for det typiske fondsmæglerselskab. For eksempel er der ikke noteoplysninger om regnskabsmæssig sikring, oplysning om ægte købs- og tilbagesalgsforretninger, konvertible gældsbreve, beholdning af egne aktier m.fl.

Brug årets modelregnskab som inspiration i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. På den måde sørger I for at komme hele vejen rundt.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Model-årsrapport for fondsmæglerselskaber 2013

Jens Ringbæk

Jens Ringbæk

Partner

Jens er revisor og rådgiver for virksomheden i den finansielle sektor. Jens er specialiseret i finansiel regulering, regnskabsaflæggelse, transaktioner m.v. Han er blandt andet revisor og rådgiver for... Mere