Løsninger

Revision af tilskudsregnskaber

Er der fra projektstart implementeret et løbende samarbejde, der sikrer effektiv administration og revision?

Regionerne har et stadigt stigende antal aktiviteter, der er eksternt finansieret. Finansieringskilderne er mange og omfatter ministerier, styrelser, EU, fonde samt private virksomheder, der yder tilskud til forskningsaktiviteter inden for specifikke områder. Styring af EU-midler udgør et stigende omfang, og kompleksiteten i forudsætningerne for tilskud og derved kravene til dokumentation er en fortsat stigende risikofaktor for opfyldelse af tilskudsbetingelser.

Vi leverer en effektiv og værdiskabende revision gennem et åbent og ærligt samarbejde på alle niveauer i projektorganisationen. 

 

Det sikrer vi dels ved at sammensætte et team, der har de bedste kvalifikationer indenfor såvel revision som styring af projekter, dels ved at understøtte processen elektronisk. Det giver mulighed for en bedre kommunikation mellem de fagligt ansvarlige og regnskabsfunktionerne og indebærer, at risici håndteres løbende. Målet er at begrænse de samlede administrative omkostninger og derved sikre flere penge til forskningen.

 

Compliance er en stadig mere afgørende faktor for såvel projektledelse som tilskudsgivere, og valg af én revisor til samtlige projektregnskaber under en pulje giver sikkerhed for, at de aflagte regnskaber lever op til såvel regionens som myndigheders/tilskudsgivers krav. 

Vores revision tager udgangspunkt i de regler, der er fastsat af de enkelte finansieringskilder og regionernes egne kontroller og forretningsgange på området. 

Revisionen understøttes af en elektronisk model for revision af projektregnskaber. Fordelen ved den web-baserede løsning er, at både region og revisor til enhver tid kan følge udviklingen og status på de enkelte projekter, og at revisor altid tager udgangspunkt i de senest opdaterede vejledninger og revisionsplaner.

Endvidere giver den web-baserede løsning en sikker og veldokumenteret kommunikation omkring igangsætning af projekterne, overførsel af data samt færdiggørelse af regnskaber og revision. 
 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Niels Hjortkjær

Niels Hjortkjær

Manager

Niels er manager i Public Sector Services.... Mere