Løsninger

Vurdering af revisionsudvalgets effektivitet anno 2018

Er arbejdet i revisionsudvalget dynamisk og skaber det værdi?

Hvordan sikrer du dit revisionsudvalgs effektivitet?

At være medlem af et revisionsudvalg er i dag mere komplekst end nogensinde. Ud over de øgede lovkrav i Revisorloven er der yderligere forventninger fra aktionærerne om øget gennemsigtighed, risikostyring og regeloverholdelse. Vi oplever også en bølge af nye risici, fra cyberangreb til kriser og omdømmeproblemer, der kræver omhyggelig navigation på bestyrelsesniveau.

Revisionsudvalgets rolle må ikke undervurderes, men hvordan sikrer du, at dit revisionsudvalg er lige så effektivt som det burde være?

Vi har skabt rammerne for at evaluere revisionsudvalgets effektivitet, og vi har investeret i at bygge dette nye værktøj til dig, som giver et fuldstændigt overblik over lovkrav, anbefalinger og vejledning til revisionsudvalg i Danmark.

Martin Faarborg

Martin Faarborg

Partner

Martin er partner og corporate governance leder i Deloitte. Han rådgiver børsnoterede virksomheder såvel som andre store og mellemstore virksomheder, inden for alle industrier, herunder også den finan... Mere

Henrik Kjelgaard

Henrik Kjelgaard

Partner

Henrik har mangeårig erfaring med revision og rådgivning af børsnoterede og store internationale virksomheder. Henrik leder Deloittes danske center for corporate governance og indgår i Deloittes globa... Mere

Bjørn Philip Rosendal

Bjørn Philip Rosendal

Partner

Bjørn er partner i Deloitte Audit & Assurance og har 14 års erfaring med revision og rådgivning af finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Bjørns fokus er dels kreditinstitutter og dels børsmodn... Mere