Løsninger

Selskabsret

Et grundlæggende kendskab til de selskabsretlige regler

Vi opdaterer vores medarbejdere og kunder om de væsentligste selskabsretlige regler og medvirker derigennem til, at relevante spilleregler overholdes.

Deloittes revisorer kommer i berøring med selskabsret i mange situationer.

Det gælder for eksempel, når revisor skal afgive erklæringer eller vurderingsberetninger i forbindelse med stiftelse af selskaber, ved fusioner og spaltninger, og ved kapitaltilførsler. Det er endvidere en integreret del af vores revisionsproces, at vi er opmærksom på de selskabsretlige regler, der er relevante for den pågældende virksomhed.

Vi informerer løbende om nyheder inden for selskabsretten og sikrer dermed, at Deloittes medarbejdere altid er ajour med den seneste udvikling. Denne viden kommer også din virksomhed til gode.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Dorte Haun

Dorte Haun

Partner

Dorte er partner i Reputation and Risk. Dorte er ansvarlig for foretagelse af den interne kvalitetssikring (”intern overvågning”) og arbejder ellers med diverse forhold i risk-afdelingen herunder Delo... Mere