Løsninger

Værdiansættelser af finansielle instrumenter

Deloitte har den nødvendige ekspertise

I takt med uroen i de finansielle markeder er finansielle instrumenter blevet et dagligt redskab for mange virksomheder i deres risikoafdækning

Værdiansættelse af finansielle kontrakter er en kompleks og langvarig proces, og lovkravene til finansiel rapportering skærpes hele tiden.

Deloitte har den nødvendige ekspertise inden for værdiansættelse af finansielle instrumenter og derivater.


Vi hjælper blandt andet med:

  • medarbejder-aktieoptionsprogrammer
  • illikvide og konvertible obligationer
  • rentederivater (swap, swaption, floor/cap, collars)
  • valuta (swap, terminsforretninger, optioner)
  • kreditderivater (CDS)


Fordele for dig
Vi sikrer, at vores kunder nøje følger regnskabspraksis og regnskabsstandarder (IAS 39 og IFRS 7), som kræver ‘fair value’ – rapportering af finansielle kontrakter.

Andre fordele ved vores ydelser er reducering af driftsrisiko ved at finde frem til de korrekte tal og foretage en gennemskuelig værdiansættelse.

Derudover giver vi kunden dokumentationen for de anvendte metoder, modeller og markedsdata.

 

Hvad kan du forvente af Deloitte?
Vi leverer en professionel og rettidig værdiansættelse, der er i overensstemmelse med regnskabspraksis og revisionsstandarder.

For at finde den mest rentable løsning arbejder vi tæt sammen med kunden, og vores rapporter udarbejdes uden brug af for mange fagtermer. Derved kan rapporterne bruges i hele organisationen.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Vil du vide mere?

Tinus Bang Christensen

Tinus Bang Christensen

Partner

Tinus Bang Christensen er Partner i Deloitte Financial Advisory, som har fokus på transaktionsbaseret rådgivning, herunder M&A advisory, kommerciel og finansiel due diligence, finansiering, business c... Mere