Bilforhandlerne

Ifølge en medlemsundersøgelse fra Bilbranchen forventer den autoriserede del af forhandlernetværket en mærkbar reduktion i egne rækker i de kommende år

Det er ikke længere et spørgsmål om hvorvidt der bliver færre ejere og fysiske forretninger i bilbranchen, men snarere et spørgsmål om, hvor hurtigt og gennemgribende forandringen af forhandlernetværket vil blive.

I Bilbranchens undersøgelse fra marts 2019 forventer langt hovedparten af nybilforhandlere en reduktion i både antallet af udsalgssteder og antallet af ejere. Hele 97 pct. af nybilforhandlerne vurderer, at der vil være færre ejere i 2025 end i dag. Og størstedelen forudser, at mindst hver sjette ejer vil være væk. Det vidner om en tiltagende konsolidering i forhandlerleddet mange år frem endnu.

Bag om undersøgelsen

Bilbranchen har spurgt medlemmerne, hvor de ser det største indtjeningspotentiale i deres forretning i år, hvad der i dag forhindrer dem i at forbedre bundlinjen, om de forventer at slå sig sammen med andre virksomheder i bilbranchen samt om deres syn er på det fremtidige autoriserede forhandlernetværk.


Til gengæld er der en generel tiltro i forhandlerleddet til, at reduktionen i antallet af udsalgssteder frem mod 2025 vil være knap så drastisk. Flest vurderer, at højst hver sjette fysiske forretning vil være væk inden 2025, selvom der konstant udvikles flere nye salgskanaler - både online salgsportaler, leasingkonstruktioner, bilabonnementer og delebilsordninger.

Fakta om bilbranchens medlemsundersøgelse:

  • Data er indsamlet i perioden den 28.2– 12.3 2019.
  • I alt har 122 personer svaret på Bilbranchens medlemsundersøgelse.
  • Kun virksomheder med salg af nye personbiler indgår i analysen.
  • Kun direktørernes eller ejernes besvarelser indgår i analysen.
  • Resultaterne afspejler 58 forskellige medlemsvirksomheder.
  • Alle nybilforhandlerne har samtidig reservedelssalg og mekanisk værksted.
  • Kun 2 ud af 58 har ikke pladeværksted som et af virksomhedens primære forretningsområder.
  • Mere end hver femte virksomhed tilbyder også autolakering.

Konsolideringer for fulde drøn

Konsolideringen i bilbranchen er ikke kun et fremtidsfænomen, den er allerede i fuld gang. Mere end hver anden nybilforhandler har allerede konsolideret sig - knap hver sjette inden for det seneste år. På samme tidspunkt året før, var det blot hver tredje af Bilbranchens medlemmer med salg af nye biler som forretningsområde, der havde konsolideret sig.

Historisk konsolidering


Samtidig med, at udsalgsstederne samles på færre hænder, overvejer fortsat flere nybilforhandlere at konsolidere sig. Næsten hver anden nybilforhandler – konsolideret eller ej – overvejer på nuværende tidspunkt at indgå en konsolideringsaftale med en anden virksomhed i branchen – en fjerdedel forventer allerede, at have konsolideret indenfor et år. Kun en tredjedel svarer, at de ikke overvejer at konsolidere.

Konsolideringsovervejelser


Undersøgelsen viser desuden, at de forhandlere, som allerede har konsolideret sig, også er dem, der har mest travlt med at komme i gang. Blandt den halvdel af virksomhederne, som tidligere har konsolideret sig, overvejer tre ud af ti at konsolidere sig yderligere inden for ét år, imens det kun gælder for to ud af ti af de forhandlere, som endnu ikke har konsolideret sig.

Den tiltagende konsolidering vidner om en branche i benhård konkurrence, hvor stordriftsfordele lader til at vinde indpas som konkurrenceparameter i takt med, at avancen på salg og leasing af nye biler falder. Det skyldes ikke mindst en øget intern og ekstern digital konkurrence i værdikæden.

Skærpede importørkrav er en barriere

Forhandlerne peger på, at de skærpede importørkrav såsom investeringsforpligtigelser, forretningsbetingelser og avancestrukturer er den største barriere for at tjene flere penge. Mere end fire ud af ti nybilforhandlere mener ligeledes, at importøren er den primære årsag til, at de ikke kan tjene flere penge.

Nybilforhandlernes største barriere for at tjene flere penge


Derudover peger to ud af ti nybilforhandlere på den politiske uro om bilafgifterne eller værdielementet i registreringsafgiften som den vigtigste grund til, at de ikke kan tjene flere penge. Andre er mest bekymrede for den øgede konkurrence eller mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Indtjeningen kommer fremover fra services

Nogle nybilforhandlere er bedst gearet til at optimere processerne på eksisterende lokationer, imens andre har behov for at udvide adgangen til markedet for at løfte indtjeningspotentialet - eksempelvis ved at konsolidere. Fælles for begge grupper er forventningen om, at indtjeningen flytter sig fra produktet og over på services. Undersøgelsen giver dog ikke nogle nye klare bud på, hvad der skal sikre et fremtidigt afkast til de autoriserede bilforhandlere på længere sigt – eksempelvis nye typer af events samt måder at handle eller have bil på.

Generelt forventer nybilforhandlerne, at salget af tillægsydelser så som finansiering, forsikringer, serviceaftaler eller all-inclusive-produkter vil bidrage med størst vækst på bundlinjen, imens indtjeningspotentialet i salg og leasing af nye biler bliver mere beskedent.

Forretningsområde med størst forventet vækst i indtjeningen i 2019

Læs hele artiklen her.

Share this story