Deloittes ekspert giver her sit bud på, hvordan leasingmarkedet kommer til at tegne sig i en fremtid med grønnere løsninger og mere fleksibilitet.

Ligesom den øvrige autobranche er markedet for leasing ramt af den globale COVID-19 pandemi i øjeblikket. Særligt nyvognsforhandlerne, som tilbyder leasing, er udfordrede, fordi de ikke har kunnet levere biler, mens verden har været lukket ned.

Men hvis vi sætter det lange lys på og kigger fem til ti år ud i fremtiden, hvordan kommer fremtidens leasingmarked så til at se ud? Det afhænger ifølge Peter Kjærsgaard Rasmussen af tre faktorer – eller tre grupper af mennesker, om man vil.

Først og fremmest afhænger det af, hvordan politikerne på Christiansborg ønsker at påvirke fremtidens afgiftsregler. Dernæst afhænger det af, hvor hurtigt bilproducenterne får udnyttet de teknologiske muligheder. Og endelig afhænger det af, hvordan forbrugerne ønsker at bevæge sig rundt på vejene i fremtiden.

Lad os kaste et blik på hver af disse parametre.

Inde på ’Borgen’

Blandt partierne på Christiansborg har fremtidens bilmarked været et varmt tema de sidste mange år. Har man bevæget sig rundt på de politiske gange, vil man ikke have kunnet undgå af høre overskrifter som ’afgiftsregler’, ’grøn omstilling’ og ’betalingsring’ blive nævnt.

Afgiftsreglerne har været et fast tema på finansloven de seneste år, blandt andet i forbindelse med forhandlinger om at få flere grønne biler på vejene. Og ifølge Peter Kjærsgaard Rasmussen er der ingen tvivl om, at netop disse politiske forhandlinger kommer til at få afgørende betydning for leasingmarkedet de kommende år.

”Der er været meget politiske uro på afgiftssiden de sidste mange år, og som bilejer er det et kæmpe problem, at man kun kender sine udgifter et år ud i fremtiden. Det har gjort, at flere forbrugere har søgt mod leasingmarkedet, da man som leasingtager i højere grad kan gardere sig mod udsving i afgifterne som følge af de politiske beslutninger,” siger han.

At leasing har godt tag på det danske marked skyldes ikke mindst de gunstige regler om forholdsmæssig afgift i det danske afgiftssystem, påpeger han.

”Hvis man køber en personbil i dag, skal man indbetale den fulde afgift fra start, men med leasing afregnes der en forholdsmæssig afgift, afhængig af hvor ny bilen er.”

Peter Kjærsgaard Rasmussen, Assistant Manager, Deloitte

Er bilen for eksempel mellem 0-3 måneder gammel, afregnes der en afgift på to procent hver måned. Fra 4-36 måneder betaler forbrugeren kun én procent i afgift, og derefter er man helt nede på en halv procent.

Fremadrettet forventer Peter Kjærsgaard Rasmussen, at særligt leasing af elbiler vil få politisk medvind.

”På Christiansborg er der blandt andet tale om at mindske dieselbiler på vejene, og én måde at gøre det på, er ved at gøre det så uforholdsmæssigt dyrt, at folk kun vil have elbiler. Så bliver leasingselskaberne også nødt til at tilbyde dette produkt i højere grad, end vi ser det i dag,” siger han og fortsætter:

”Det ser vi allerede i udlandet. I Tyskland er der for eksempel regler for, at ældre dieselbiler ikke må køre i de større byer såsom Berlin. Der har man et skilt siddende i forruden, som afslører bilens alder.”

Men hvis elbilerne for alvor skal ind på det danske marked, kræver det, at man holder fast i de afgiftsmæssige fordele, understreger han:

”Stort set hele salget af elbiler i Danmark er i dag oppebåret af gunstige regler om afgifter for elbiler, som ikke gælder for diesel/benzinbiler. Hvis man fjerner disse gunstige regler for elbilerne, så stopper man også for udbredelsen af elbiler i Danmark. Ingen vil købe en Tesla 3, hvis den koster en mio. kr., men grundet gunstige afgiftsregler kan man i dag få den for 400.000 kr., og derfor køber folk den.”

Ude hos producenterne og forhandlerne

Men én ting er de politiske visioner, noget andet er de tekniske muligheder. Ifølge Peter Kjærsgaard Rasmussen er den teknologiske udvikling af elbiler og andre typer af ’fremtidens biler’ en anden vigtig faktor at holde øje med.

”Leasing af elbiler er i dag meget lidt udbredt. Blandt andet fordi de fortsat er dyre at producere, og fordi man kun har begrænset kendskab til elbilens fulde levetid. Leasingselskaberne er afhængige af at vide, hvordan en bil værdiforringes over leasingperioden. Dette er et vigtigt element i fastsættelsen af deres priser, og da det fortsat er en dyr – og måske endda skrøbelig – teknologi, har leasingselskaberne svært ved at vide, hvad en elbil er værd i fremtiden.”

”For eksempel er det for nyligt kommet ud, at Tesla’er er de biler med flest fejl. Intet leasingselskab har lyst til at hænge på en bil med en masse fejl. Hvis de alligevel vælger at gøre det, vil de formentlig tage overpris for at gardere sig mod disse fejl,” tilføjer han.

Men over de næste ti år kommer vi til at se et skifte, i takt med at der virkelig kommer gang i den teknologiske udvikling. Som leasingselskab bliver man derfor nødt til at være på elbilmarkedet, understreger Peter Kjærsgaard Rasmussen.

”Her er det i virkeligheden de samme parametre, man skal spille på, som i dag. Det vil sige fleksibilitet, prisgennemskuelighed og tryghed gennerelt. Når elbilerne for alvor kommer, bliver det væsentligt at kunne tilbyde sådan noget som et abonnement til el, så forbrugerne kender deres udgifter til ’brændstof’.”

Ifølge Peter Kjærsgaard Rasmussen er trygheden omkring de totale omkostninger særligt vigtigt, da en elbil i højere grad er et softwarebaseret produkt sammenlignet med konventionelle biler.

”Jeg tror, at mange forbrugere er bekymret for, at en af husholdningens største poster er en ’computer’, som fra den ene dag til den anden kan blive forældet. Derfor vil mange forbrugere have en interesse i at vælge leasingløsninger på elbiler, da det stadig er nyt, og man som sagt ikke kender en elbils fulde levetid,” siger han og uddyber:

”Man har hidtil med relativ stor sikkerhed kunne forudsige afskrivningen på en almindelig bil, men det er sværere at gennemskue med elbiler. Hvis der for eksempel introduceres helt nye batteriteknologier, vil de gamle batterier – og måske også bilen – være værdiløse.”

Peter Kjærsgaard Rasmussen, Assistant Manager, Deloitte

Som reglerne er i dag, er der ikke en væsentlig afgiftsmæssig fordel i at lease en elbil. Derfor kommer konkurrencen mellem leasingselskaberne og de traditionelle købsfinansieringsselskaber i højere grad til at handle om andre ting.

”Konkurrencen vil blandt andet være båret af rentevilkår, og leasingselskaberne skal derfor sikre sig, at man tilbyder ’totalydelser’ og kendskab til TCO (total cost of ownership) for at skille sig ud.”

Hjemme hos forbrugerne

Endelig er man i sidste ende afhængig af, hvilken slags bil forbrugerne ønsker at have holdende i garagen i fremtiden – hvis der overhovedet kommer til at holde en bil i garagen. Ifølge Peter Kjærsgaard Rasmussen er der blandt forbrugere en stigende efterspørgsel efter fleksibilitet og frihed, og derfor ser man stadigt flere gå sammen om at eje en bil.

”Leasingselskaberne er et skridt tættere på fremtiden i forhold til traditionel købsfinansiering, når det kommer til ’deleøkonomi’ og den tendens, vi ser, med at vi ikke nødvendigvis alle har behov for vores egen bil, men kan nøjes med at dele med andre,” siger han og uddyber:

”Mange bilejere ønsker fleksibilitet, og alt andet lige giver leasing øget fleksibilitet i forhold til bl.a. likviditetsbinding, vedligeholdelse samt mulighed for udskiftning.”

Peter Kjærsgaard Rasmussen, Assistant Manager, Deloitte

Men hvis man for alvor skal være med helt fremme, når det gælder forbrugertrends, bliver det afgørende at opdatere sine leasing- og betalingsordninger, påpeger Peter Kjærsgaard Rasmussen.

”Der vil være øget behov for at tilbyde abonnementsløsninger med kort binding. Det er der mange af de større aktører, som kigger på i øjeblikket. For eksempel at kunderne kan lease en bil ned til en måneds binding. Så kan familier pludselig lease en stor bil i sommerferien, når hele familien skal køre ned gennem Sydeuropa, mens der kan leases en mindre bil i hverdagen, når mor eller far skal på arbejde og parkere i København.”

”Leasingmuligheden er meget tættere på denne tankegang end for eksempel banken, der laver billån og binder familien til én bil i mange år frem.”

Nyt abonnementskoncept tegner fremtiden
Ifølge Peter Kjærsgaard Rasmussen er det sandsynligt, at fremtidens bilkoncept kommer til at ligne det, den svensk/kinesiske virksomhed Lynk & Co introducerer på det danske marked i 2021. Her præsenteres danskerne for en ny bil med hybridmotor, der udelukkende kan leases. Som kunde tegner man et abonnement, som kan løbe helt ned til en enkelt måned. For en fast pris har man brugsretten over bilen i en aftalt periode. Antal kørselskilometer aftales også. På den måde sammenligner Lynk & Co sig med Netflix og Spotify, hvor man har adgang til ydelser uden at skulle eje musikken eller filmene. Det nye bilmærke har rødder i Geely-koncernen, der blandt andet står bag Volvo. ’Lynk’ og ’Co’ er en omskrivning af ordene ’linked’ og ’connected’ (opkoblet og forbundet). Læs mere her.

Kontakt

Lars B. Nielsen

Partner

+45 30 70 37 28

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('