Faldende indtjening hos malerne i 2022.

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 51 t.kr. i 2022, hvilket er et fald i forhold til 2021 på 10 t.kr. Det er virksomhederne med 5-10 ansatte, der leverede den højeste indtjening pr. ansat på 62 t.kr.

”Lønningerne stiger, og det medfører et pres på indtjeningen.”

Thomas Frommelt, Brancheekspert i Deloitte.

Soliditetsgraden udgjorde 39 procent i 2022, hvilket er et fald på 1 procent i forhold til 2021. De mindste virksomheder havde en soliditetsgrad på 41 procent, mens de største virksomheder med +25 ansatte havde en soliditetsgrad på 39 procent. For virksomhederne med 11-25 ansatte lå niveauet på 38 procent.

Stigende afkast

Afkastet af den investerede kapital er faldet i 2022 til 41 procent mod 50 procent i 2021. Malerne er den underbranche med højeste afkast af den investerede kapital. Årsagen til det høje afkast af den investerede kapital skyldes, at de fleste malervirksomheder kun har behov for et begrænset kapitalapparat til at drive deres virksomhed. Afkastet er højt og er følsomt overfor små ændringer i balancen.

81 procent af malervirksomhederne havde overskud i 2022, hvilket er et fald på 5 procentpoint i forhold til 2021, hvor 86 procent af malervirksomhederne havde overskud.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story