Faldende indtjening hos malerne i 2021

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 61 t.kr. i 2021, hvilket er et fald i forhold til 2020 på 3 t.kr. Det er virksomhederne med 11-26 ansatte, der leverede den højeste indtjening pr. ansat på 63 t.kr.

”Lønningerne stiger, og det medfører et pres på indtjeningen.”

Thomas Frommelt, Brancheekspert i Deloitte.

Soliditetsgraden udgjorde 40 procent i 2021, hvilket er 2 procent over niveauet i 2020. De mindste virksomheder havde en soliditetsgrad på 43 procent, mens de største virksomheder havde en soliditetsgrad på 40 procent. For virksomhederne med 11-25 ansatte lå niveauet på 38 procent.

Stigende afkast

Afkastet af den investerede kapital er faldet i 2021 til 50 procent mod 60 procent i 2020. Malerne er den underbranche med højeste afkast af den investerede kapital. Årsagen til det høje afkast af den investerede kapital skyldes, at de fleste malervirksomheder kun har behov for et begrænset kapitalapparat til at drive deres virksomhed. Afkastet er højt og er følsomt overfor små ændringer i balancen.

86 procent af malervirksomhederne havde overskud i 2021, hvilket er et fald på 4 procentpoint i forhold til 2020, hvor 90 procent af malervirksomhederne havde overskud.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story