Indtjeningsniveauet blandt danske murervirksomheder er faldet i 2022.

Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat hos murervirksomhederne udgør 60 t.kr i 2022 i forhold til 67 t.kr. i 2021, hvilket svarer til niveauet i 2019. Dette skyldes primært stigende lønninger og stigende materialepriser.

Virksomhederne med 50+ ansatte har som den eneste gruppe oplevet en vækst i det primære resultat pr. ansat i 2022 med en stigning fra 41 t.kr. pr. ansat i 2021 til 48 t.kr. pr. ansat i 2022.

Soliditetsgraden udgør i gennemsnit 37 procent, hvilket er uændret i forhold til 2021.

Der er sammenhæng mellem udviklingen i det primære resultat pr. ansat og udviklingen i afkastet af den investerede kapital. Den gennemsnitlige murervirksomhed har realiseret et mindre afkast af den investerede kapital, som gennemsnitlig er gået fra 31 procent i 2021 til 27 procent i 2022.

”Denne tætte sammenhæng med udviklingen i det primære resultat pr. ansat viser, at murervirksomhederne ikke i samme omfang som de øvrige underbrancher har store udsving i pengebindingen i arbejdskapital."

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story