Indtjeningsniveauet blandt danske murervirksomheder er faldet i 2021.

Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat hos murervirksomhederne er faldet fra 81 t.kr. i 2020 til 67 t.kr. i 2021. Murerne er allerede i 2021 blevet ramt hårdt af mangel på arbejdskraft, mangel på materialer og stigende materialepriser.

Virksomhederne med 26-50 ansatte har den højeste indtjening med 84 t.kr. pr. ansat, mens virksomheder med 50+ ansatte har den laveste indtjening pr. ansat på 41 t.kr.

Soliditetsgraden udgjorde i gennemsnit 37 procent, hvilket er et lille fald i forhold til 2020, hvor soliditetsgraden udgjorde 38 procent. Der er sammenhæng mellem udviklingen i det primære resultat pr. ansat og udviklingen i afkastet af den investerede kapital. Den gennemsnitlige murervirksomhed har realiseret et mindre afkast af den investerede kapital, som gennemsnitlig er gået fra 43 procent i 2020 til 31 procent i 2021.

”Denne tætte sammenhæng med udviklingen i det primære resultat pr. ansat viser, at murervirksomhederne ikke i samme omfang som de øvrige underbrancher har store udsving i pengebindingen i arbejdskapital."

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story