De mellemstore tømrervirksomheder klarer sig bedst.

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 84 t.kr. i gennemsnit for tømrervirksomhederne i 2021 sammenlignet med 86 t.kr. i 2020.

Virksomhederne med 11-25 ansatte og 50+ ansatte har haft en tilbagegang i indtjeningen pr. ansat. Det er virksomhederne med 26-50 ansatte, der har den højeste indtjening med et primært resultat på 94 t.kr. pr. ansat, hvilket skyldes, at de har projekter, der er til at styre og planlægge, men også har størrelsen til lidt længerevarende projekter og kan specialisere sig. Større projekter kan være svære at planlægge, og der er ikke meget, der skal gå skævt, før hele overskuddet forsvinder, mener Deloittes brancheleder, Thomas Frommelt:

”Virksomheder med 26-50 ansatte driver projekter, der er til at styre. Større projekter kan være svære at planlægge, og der er ikke meget, der skal gå skævt, før hele overskuddet forsvinder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Afkastet af den investerede kapital har generelt været faldende for tømrerbranchen i 2021. I 2021 udgjorde den 35 procent i forhold til 42 procent i 2020. Virksomhederne med 11-25 ansatte havde det højeste afkast af den investerede kapital med 43 procent i 2021, hvilket ifølge Deloittes ekspert blandt andet skyldes, at de største virksomheder indregner igangværende arbejder og finansiel leasing i balancen, og de ligger derfor naturligt på et lavere niveau.

Overskudsgraden steg fra 4,2 procent i 2020 til 4,5 procent i 2021, hvilket er en flot fremgang. Overskudsgraden vil i 2022 blive presset ned af stigende lønninger og de stigende materialepriser, bemærker Thomas Frommelt.

90 procent af tømrerne havde overskud i 2021, hvilket er på niveau med 2020.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story