De mellemstore tømrervirksomheder klarer sig bedst.

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 76 t.kr. i gennemsnit for tømrervirksomhederne i 2022 sammenlignet med 84 t.kr. i 2021.

Virksomhederne med 11-25 ansatte har som de eneste haft en mindre fremgang i indtjeningen pr. ansat, og har nu den højeste indtjening pr. ansat med 86 t.kr. pr. ansat.

Afkastet af den investerede kapital har generelt været faldende for tømrerbranchen i 2022. I 2022 udgjorde den 31 procent i forhold til 35 procent i 2021. Virksomhederne med 11-25 ansatte havde det højeste afkast af den investerede kapital med 39 procent i 2022. Alle størrelseskategorierne har haft tilbagegang i 2022 i afkastet af den investerede kapital, og det er de største virksomheder, der har haft den største tilbagegang. Dette skyldes, at de største virksomheder har været mest presset af de forøgede omkostninger, men også at de største virksomheder indregner igangværende arbejder og finansiel leasing i balancen, og de ligger derfor naturligt på et lavere niveau.

Overskudsgraden er faldet fra 4,5 procent i 2021 til 4,1 procent i 2022. Overskudsgraden er i 2022 blevet presset ned af stigende lønninger og stigende materialepriser, bemærker Thomas Frommelt.

84 procent af tømrervirksomhederne havde overskud i 2022, hvilket er på niveau med 2018, og et væsentligt fald i forhold til 2021, hvor 90 procent af virksomhederne havde overskud.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story