2020

Byggeanalysen

Bliv opdateret på de seneste indsigter om byggebranchen

Leder

Velkommen til vores digitale udgave af Byggeanalysen 2020. Vi har samlet vores nøgletalsanalyser i et digitalt univers, hvor du kan klikke dig rundt og samle viden om, hvad der rører sig i branchen.

Årets analyse er baseret på regnskabstal for 2019, og effekten af COVID-19 på dansk økonomi kan derfor ikke aflæses i regnskabstallene endnu. Vi har dog medtaget et bud på, hvordan COVID-19 påvirker aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen, og hvilke tiltag virksomhederne i branchen gør for at mindske effekterne af COVID-19 krisen.

Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen har været høj i det forgangne år, og forventningen er, at aktiviteten fortsat vil være høj i 2021.

Den gennemsnitlige overskudsgrad for branchen er 5,5%, hvilket er en stigning fra 4,6% sidste år. De fleste nøgletal er generelt forbedret i 2019, hvor det gennemsnitlige primære resultat pr. ansat er steget fra 89 t.kr. til 102 t.kr., den gennemsnitlige soliditetsgrad er steget til 38% og 87% af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen havde overskud i 2019. Bygge- og anlægsbranchen havde et godt udgangspunkt inden, at COVID-19 krisen brød ud i Danmark i marts 2020.

Anlægsentreprenørernes indtjening var faldende i 2019, som den eneste del-branche. Branchen efterlyser fortsat en plan for udbygning af infrastrukturen, hvilket risikerer at hæmme væksten i samfundet ved manglende mobilitet for både varer og personer. Der er mange infrastrukturprojekter med en høj samfundsøkonomisk forrentning, der burde gennemføres, men som fortsat udskydes af forskellige årsager. Danmark savner en samlet infrastrukturplan, der rækker 10 år frem, og som giver bygge- og anlægsbranchen bedre mulighed for at planlægge investeringer, ansættelse og uddannelse af medarbejdere, likviditetsberedskab mv. end i dag.

COVID-19 har i første omgang kun haft begrænset effekt på bygge- og anlægsbranchen, da de fleste byggepladser kun i begrænset omfang blev nedlukket og den indledningsvise bekymring fra de private boligejere om at lukke andre ind i deres hjem har fortaget sig. Nybyggeriet og boligbyggeriet er fortsat på et højt niveau, og prisniveauet på private boliger er fortsat med at stige siden COVID-19 krisens start. Byggeriet har indtil nu vist sig at være corona-resistent.

En del af virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen oplevede i de første måneder af COVID-19 krisen oplevet udskydelse af opgaver eller midlertidige stop som følge af, at bygherrer, kommunale medarbejdere eller lignende har været hjemsendt.

Der er blot ca. 2-3% af virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen, der har gjort brug af de indførte midlertidige kompensationsordninger for faste omkostninger og lønkompensation, og ca. 14% af virksomhederne har gjort brug af muligheden for udskydelse af momsindbetalingerne.

Der er indført en række tiltag, der vil understøtte aktiviteten i den kommende periode, så forventningen er derfor en fortsat høj aktivitet i den resterende del af 2020 og i 2021, også selvom 31% af virksomhederne forventer et fald i aktiviteten i 2021. De 31% viser, at der også er en betydelig usikkerhed, hvilket nedlukningen i Nordjylland i efteråret illustrerede.

Byggeindustrien: Primært resultat pr. ansat

Kontakt

Thomas Frommelt

Partner