De danske anlægsentreprenører er under pres, og både de største og mindste aktører har faldende indtjening.

Anlægsentreprenørerne leverede plettede regnskaber i 2018, hvor såvel det primære resultat pr. ansat samt overskudsgraden i branchen faldt. Den gennemsnitlige indtjening pr. medarbejder udgjorde 80 t.kr. i 2018 i forhold til 93 t.kr. i 2017.

De mellemstore anlægsentreprenører med 25-50 ansatte og 51-100 ansatte havde vækst i indtjeningen i 2018, mens indtjeningen var faldende hos de mindste og de største anlægsentreprenører, bemærker Thomas Frommelt, der er brancheleder i Deloitte:

”De største virksomheder har kun opnået et primært resultat pr. ansat på 59 t.kr. i forhold til 84 t.kr. i 2017, hvilket primært skyldes, at der har manglet store anlægsprojekter i 2018.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Soliditetsgraden udgjorde gennemsnitligt 42 procent sammenlignet med 32 procent i 2017. Det er primært de mellemstore virksomheder, som har forbedret soliditeten væsentligt i det forgangne år. De største virksomheder har en soliditet på 33 procent, hvilket er et fald fra 36 procent i 2017. Det skyldes primært en øget pengebinding i arbejdskapital, påpeger Thomas Frommelt.

Faldende overskudsgrad

Overskudsgraden er faldet fra 4,6 procent i 2017 til 3,3 procent i 2018. Zoomer man f.eks. ind på de største anlægsentreprenører, ses det, at overskudsgraden er faldet væsentligt fra 4,3 procent i 2017 til 2,8 procent i 2018.

”Som forventet har anlægsentreprenørerne haft en faldende aktivitet i 2018, hvilket formodes at fortsætte i 2019, da mange af de store anlægsprojekter er afsluttet.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

”Den høje aktivitet i branchen som helhed har kun begrænset effekt for anlægsentreprenørerne, da anlægsarbejderne kun udgør en begrænset andel, når der opføres nybyggeri,” siger Thomas Frommelt.

Anlægsentreprenørerne er den underbranche, som har det laveste afkast af den investerede kapital, der i gennemsnit udgør 10 procent. Det skyldes, at anlægsentreprenørerne har store investeringer i maskiner, men at de ikke har en væsentligt højere indtjening end de øvrige underbrancher. Hos de mindre virksomheder ligger afkastet af investeret kapital lidt højere. For virksomhederne med 5-10 når den op på 22 procent, og for virksomhederne med 11-25 ansatte ligger den på 19 procent.

”Dette skyldes bl.a., at finansielle leasingkontrakter ikke indregnes i balancen, hvilket er tilfældet for de større virksomheder,” bemærker Deloittes ekspert.

6 procent af anlægsentreprenørerne er i forhøjet risiko for konkurs. Dette niveau er lavere end det generelle niveau for bygge- og anlægsbranchen, hvor ca. 9 procent af virksomhederne er i forhøjet risiko for konkurs.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics