De danske anlægsentreprenører er forsat under pres målt på indtjeningen, og specielt de mellemstore anlægsentreprenører med 26-50 ansatte har haft en faldende indtjening i 2019.

Anlægsentreprenørerne leverede plettede regnskaber i 2019, hvor det primære resultat pr. ansat var faldende for andet år i træk. Den gennemsnitlige indtjening pr. medarbejder udgjorde 68 t.kr. i 2019 i forhold til 80 t.kr. i 2018.

De små anlægsentreprenører med 5-10 ansatte, de mellemstore anlægsentreprenører med 51-100 ansatte og de største anlægsentreprenører har vækst i indtjeningen i 2019, mens indtjeningen var faldende hos de mellemstore anlægsentreprenører med 26-50 ansatte, der har haft negativ indtjening, og taber 52 t.kr. i primært resultat pr. ansat i 2019.

”Anlægsentreprenørerne har opnået et primært resultat pr. ansat på 68 t.kr. i forhold til 80 t.kr. i 2018, hvilket primært skyldes, at der har manglet store anlægsprojekter i 2019 og derfor en presset prisfastsættelse”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Soliditetsgraden udgjorde gennemsnitligt 42 procent i 2019, hvilket er på niveau med 2018. Det er primært virksomhederne med 51-100 ansatte, som har forbedret soliditeten væsentligt i det forgangne år. Det skyldes en væsentlig nedbringelse af pengebindingen i 2018 og 2019, påpeger Thomas Frommelt.

Stigende overskudsgrad

Overskudsgraden er steget fra 3,3 procent i 2018 til 3,9 procent i 2019. Zoomer man f.eks. ind på de største anlægsentreprenører, ses det, at overskudsgraden er steget væsentligt fra 2,8 procent i 2018 til 3,8 procent i 2019.

”Den høje aktivitet i branchen som helhed har kun begrænset effekt for anlægsentreprenørerne, da anlægsarbejderne kun udgør en begrænset andel, når der opføres nybyggeri”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Anlægsentreprenørerne er den underbranche, som har det laveste afkast af den investerede kapital, der i gennemsnit udgør 7 procent. Det skyldes, at anlægsentreprenørerne har store investeringer i maskiner, men at de ikke har en væsentligt højere indtjening end de øvrige underbrancher. Hos de mindre virksomheder ligger afkastet af investeret kapital lidt højere. For virksomhederne med 5-10 ansatte når den op på 22 procent, og for virksomhederne med 11-25 ansatte ligger den på 19 procent.

”Dette skyldes bl.a., at finansielle leasingkontrakter ikke indregnes i balancen, hvilket er tilfældet for de større virksomheder,” bemærker Deloittes ekspert.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics