De danske anlægsentreprenører er fortsat under pres målt på indtjeningen, og specielt de mellemstore anlægsentreprenører med 26-50 ansatte har haft en faldende indtjening i 2020.

Anlægsentreprenørerne leverede plettede regnskaber igen i 2020, hvor det primære resultat pr. ansat var faldende for tredje år i træk. Den gennemsnitlige indtjening pr. medarbejder udgjorde 60 t.kr. i 2020 i forhold til 68 t.kr. i 2019.

Kun de største anlægsentreprenører med +100 ansatte havde vækst i indtjeningen i 2020, mens indtjeningen var faldende hos de resterende grupper.

”Anlægsentreprenørerne har opnået et primært resultat pr. ansat på 60 t.kr. i forhold til 68 t.kr. i 2019, hvilket blandt andet skyldes, at der har manglet store anlægsprojekter i 2020 og derfor en presset prisfastsættelse.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Soliditetsgraden udgjorde gennemsnitligt 27 procent i 2020, hvilket er et fald på 15 procentpoint i forhold til 2019. Den faldende soliditetsgrad gør sig gældende for alle størrelser af virksomheder. Det skyldes primært, at branchen har haft nogle magre år, hvor virksomhederne har været presset på indtjeningen, påpeger Thomas Frommelt.

Stigende overskudsgrad

Overskudsgraden er steget fra 3,9 procent i 2019 til 4,6 procent i 2020. Zoomer man f.eks. ind på de største anlægsentreprenører, ses det, at overskudsgraden er steget væsentligt fra 3,8 procent i 2019 til 4,6 procent i 2020.

”Den høje aktivitet i branchen som helhed har kun begrænset effekt for anlægsentreprenørerne, da anlægsarbejderne kun udgør en begrænset andel, når der opføres nybyggeri. Den nye infrastrukturplan kan i de kommende år være medvirkende til et højere aktivitetsniveau, og vil give bedre planlægningsmuligheder for anlægsentreprenørerne”, siger Thomas Frommelt.

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Anlægsentreprenørerne er den underbranche, som har det laveste afkast af den investerede kapital, der i gennemsnit udgør 9 procent. Det skyldes, at anlægsentreprenørerne har store investeringer i maskiner, men at de ikke har en væsentligt højere indtjening end de øvrige underbrancher. Hos de mindre virksomheder ligger afkastet af investeret kapital lidt højere. For virksomhederne med 5-10 ansatte ligger afkastet af investeret kapital på 25 procent, og for virksomhederne med 11-25 ansatte ligger den på 19 procent.ac

”Dette skyldes bl.a., at finansielle leasingkontrakter ikke indregnes i balancen, hvilket er tilfældet for de større virksomheder,” bemærker Deloittes ekspert.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story