Den positive udvikling fra 2017 og 2018 fortsatte i 2019, hvor indtjeningen blandt aktører i betonbranchen steg til et historisk højt niveau.

Indtjeningen i betonbranchen er gennemsnitligt steget fra 186 t.kr. i 2018 til 196 t.kr. i 2019. Et historisk meget højt niveau, bemærker Deloittes brancheleder, Thomas Frommelt.

”Betonbranchen er den af underbrancherne til bygge- og anlægsbranchen, der har den højeste gennemsnitlige indtjening pr. ansat, der tidligere var domineret af bygningsentreprenørerne,” siger han og tilføjer:

”Høj aktivitet i bygge- og anlægsbranchen har medført kraftig stigning i omsætningen i betonbranchen, der er kendetegnet ved et lille antal store virksomheder, mens den resterende bygge- og anlægsbranche er kendetegnet ved mange mindre virksomheder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Særligt virksomhederne med 100+ ansatte har oplevet en positiv fremgang i indtjeningen i 2019 med et primært resultat pr. ansat på 202 t.kr.

Fortsat høj soliditet

Soliditeten i betonbranchen har historisk ligget på et meget højt niveau sammenlignet med øvrige underbrancher til bygge- og anlægsbranchen. Den gennemsnitlige soliditet lå i 2019 på 46 procent, hvilket fortsat er højt, påpeger Thomas Frommelt.

”Der er dog fortsat forholdsvis stor spredning i soliditeten virksomhedsstørrelser imellem, hvor de mellemstore virksomheder ligger lavest. De høje soliditetsgrader skal samtidig ses i lyset af virksomhedernes store investeringer i produktion og materiel, der øger balancesummen og dermed oftest presser soliditeten ned.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

De største virksomheder har formået at øge indtjeningen og på samme tid reducere den investerede kapital, og de har derfor et afkast af den investerede kapital på 26 procent, hvilket er klart det højeste niveau.

Indtjeningen for betonvirksomhederne ligger i hele analyseperioden på et højere niveau end mange af de øvrige underbrancher, hvilket er medvirkende til at holde soliditetsgraderne på et højt niveau. Betonbranchen vil derfor ikke være så konkursfølsom over for en kortere lavkonjunktur, vurderer Deloittes ekspert.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story