Den positive udvikling fra 2017 fortsatte i 2018, hvor indtjeningen blandt aktører i betonbranchen steg til et historisk højt niveau.

Indtjeningen i betonbranchen er gennemsnitligt steget fra 164 t.kr. i 2017 til 186 t.kr. i 2018. Et historisk meget højt niveau, bemærker Deloittes brancheleder, Thomas Frommelt.

”Betonbranchen er den af underbrancherne til bygge- og anlægsbranchen, der har den højeste gennemsnitlige indtjening pr. ansat, der tidligere var domineret af bygningsentreprenørerne,” siger han og tilføjer:

”Høj aktivitet i bygge- og anlægsbranchen har medført kraftig stigning i omsætningen i betonbranchen, der er kendetegnet ved et lille antal store virksomheder, mens den resterende bygge- og anlægsbranche er kendetegnet ved mange mindre virksomheder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Betonvirksomhederne med 26-50 ansatte havde i 2018 den laveste indtjening pr. ansat på 13 t.kr. Virksomhederne med 11-25 ansatte og virksomheder med over 51 ansatte oplevede derimod en positiv fremgang i indtjeningen i 2018 med resultater pr. ansat på henholdsvis 226 t.kr og 195 t.kr.

Fortsat høj soliditet

Soliditeten i betonbranchen har historisk ligget på et meget højt niveau sammenlignet med øvrige underbrancher til bygge- og anlægsbranchen. Den gennemsnitlige soliditet lå i 2018 på 41 procent, hvilket fortsat er højt, påpeger Thomas Frommelt.

”Der er dog fortsat forholdsvis stor spredning i soliditeten virksomhedsstørrelser imellem, hvor de mellemstore virksomheder ligger lavest. De høje soliditetsgrader skal samtidig ses i lyset af virksomhedernes store investeringer i produktion og materiel, der øger balancesummen og dermed oftest presser soliditeten ned.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

De største virksomheder har formået at øge indtjeningen og på samme tid reducere den investerede kapital, og de har derfor et afkast af den investerede kapital på 42 procent, hvilket er klart det højeste niveau. Kun 8 procent af betonvirksomhederne ligger i en forøget risiko for konkurs. Det er lavere end den øvrige bygge- og anlægsbranche, der samlet ligger på 9 procent. Det lave niveau hænger sammen med den generelt høje soliditet i branchen og virksomhedernes evne til at skabe gode resultater. Betonbranchen vil derfor ikke være så konkursfølsom over for en kortere lavkonjunktur, vurderer Deloittes ekspert.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics