Byggebranchen - forventninger til fremtiden

Der har været fremgang i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen samlet set i de seneste 6 år, men det ser ud til, at beskæftigelsen har toppet for denne gang, og at aktiviteten falder i den kommende periode.

Dansk Byggeri vurderer, at beskæftigelsen topper i 2019 i denne omgang. Det er boligbyggeriet, der har toppet og et anlægsmarked, hvor der færdiggøres flere projekter, end der igangsættes. Der er dog en forventning om en stigende beskæftigelse, men det hænger sammen med et stort løft i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen. Hvis der ses bort fra den, så vil der også være nedgang i 2021.

Boligbyggeriet vurderes at have toppet i 2018, og der vil herefter ske et fald. I 2019 forventes der påbegyndt 32.000 boliger. Det falder til 29.000 og 27.500 i 2020 og 2021.

Der er igangsat mange projekter, men der er for dele af branchen også behov for agtpågivenhed. På anlægsområdet er en del af de store anlægsprojekter ved at være afsluttet samtidig med, at der ikke i samme hastighed påbegyndes nye. Der er derfor udsigt til hårde tider på anlægsområdet.

Hvordan har aktiviteten udviklet sig i det forgangne år?

41% af virksomhederne forventer en øget aktivitet i det kommende år set i forhold til sidste år. 40% af virksomhederne forventer en uændret aktivitet, og kun 17% af virksomhederne forventer at få mindre at lave i det kommende år. Forventningerne til 2019 er mindre positive end forventningerne var til 2018. Den realiserede aktivitet i 2018 er på niveau med forventningerne i sidste års analyse, og det tyder på, at forventningerne til aktiviteten i 2020 vil blive realiseret - med en lavere vækst end i 2019.

49% af virksomhederne forventer en forbedret indtjening i det kommende år, og kun 14% forventer et fald i indtjeningen. 52% af virksomhederne i analysen realiserede en fremgang i indtjeningen i det forgangne år, hvilket var på niveau med de forventninger, som de havde ved indgangen til året.

Den største udfordring i forhold til en forbedret indtjening er mangel på kvalificeret arbejdskraft og den generelle konkurrence. 34% af virksomhederne forventer, at de vil mangle kvalificeret arbejdskraft i det kommende år, hvilket er et mindre fald fra 51% 2017 og 48% i 2018. 32% forventer, at den største udfordring vil være den generelle konkurrence, hvilket er en stigning fra 23% sidste år.

Kontakt

Thomas Frommelt

Partner

+45 24 23 83 04

Share this story