Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen er fortsat høj, men indtjeningen er kommet under pres i 2018. Det primære resultat pr. ansat faldt til 89 t.kr. pr. ansat i 2018.

Overskudsgraden udgjorde 4,6 procent i 2018, hvilket er uændret i forhold til 2017. Overskudsgraden har været stort set uændret siden 2015 på trods af de seneste års høje aktivitet.

Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen oplevede en mindre tilbagegang i indtjeningen i 2018. Det primære resultat pr. ansat udgjorde i gennemsnit 89 t.kr. i 2018 sammenlignet med 92 t.kr. i 2017. De mindste og de største virksomheder oplevede generelt den største tilbagegang, men også virksomhederne med 51-100 ansatte har oplevet et mindre fald i indtjeningen pr. ansat.

F.eks. faldt det primære resultat pr. ansat for virksomhederne med 5-10 ansatte med næsten en tredjedel fra 78 t.kr. pr. ansat i 2017 til 55 t.kr. i 2018. Det er det laveste niveau i en årrække og det laveste i analyseperioden. Indtjeningen for virksomhederne med flere end 100 ansatte faldt fra et gennemsnit på 102 t.kr. i 2017 til 92 t.kr. i 2018, hvilket er et fald på ca. 10 procent.

”Det er et væsentligt fald, men det primære resultat pr. ansat ligger fortsat på et rimeligt niveau for de sidste virksomheder,” bemærker Thomas Frommelt, der er brancheleder i Deloitte.

”Det er vigtigt, at der fremadrettet iværksættes tiltag, der sikrer en forbedret indtjening, særligt set i lyset af, at højkonjunkturen og den høje aktivitet formentligt har nået sit højeste niveau i denne omgang,” siger Thomas Frommelt.

”Det har i en årrække været de største virksomheder, som oplevede den største fremgang i aktiviteten og indtjeningen, men den udvikling er vendt i 2018.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Betonvirksomhederne går forrest

Blandt underbrancherne havde betonvirksomhederne den højeste indtjening pr. ansat med 186 t.kr. i 2018, hvilket er en stigning i forhold til 2017, hvor det primære resultat pr. ansat udgjorde 164 t.kr. Den høje indtjening skyldes det høje aktivitetsniveau i 2018, påpeger Deloittes ekspert.

Industrivirksomhederne har ligeledes en høj indtjening pr. ansat med 122 t.kr. i 2018, mens bygningsentreprenørernes indtjening pr. ansat faldt fra 120 t.kr. pr. ansat i 2017 til 86 t.kr. pr. ansat i 2018. Anlægsentreprenørerne oplevede ligeledes en faldende indtjening i 2018, som har været et svært år for anlægsentreprenørerne, der i perioder har manglet store opgaver.

”Konkurrencen er fortsat hård i bygge- og anlægsbranchen på trods af den høje aktivitet, hvilket ses i den pressede indtjening i branchen. Konkurstallene er desuden fortsat høje.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Regionale forskelle

Indtjeningen pr. ansat var i 2018 højest i Region Nordjylland, som med en gennemsnitlig indtjening på 143 t.kr. pr. ansat ligger langt over den gennemsnitlige indtjening og indtjeningen i de øvrige regioner.

Særligt i Region Hovedstaden udviklede det primære resultat pr. ansat sig negativt i 2018, hvor indtjeningen faldt fra 82 t.kr. pr. ansat i 2017 til 56 t.kr. i 2018.

”Det er det laveste niveau blandt alle regionerne og ligger betydeligt under den gennemsnitlige indtjening. Det skyldes den hårde konkurrence i København samt de stigende lønomkostninger, der har været i 2018.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics