Stigende indtjening prægede byggeentreprenørerne igen i 2021.

Byggeentreprenørerne fortsætter den positive udvikling, og har opnået et primært resultat pr. ansat på 158 t.kr. i 2021. Indtjeningen er således det højeste, vi har set i analyseperioden og højere end for perioden 2016-2017, hvor det primære resultat pr. ansat udgjorde 120-133 t.kr. Det er virksomhederne med 26-50 ansatte, der har den højeste indtjening pr. ansat.

”Der er meget stor forskel i indtjeningen mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Kendetegnet fra byggeentreprenørerne i forhold til øvrige underbrancher er, at mange virksomheder i højere grad har projektsalg og anvender flere underentreprenører end eksempelvis murer-, tømrer- og malervirksomheder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Forventningen er, at aktiviteten vil falde i 2022 og at indtjeningen vil komme under pres. Den stigende rente, stigende lønninger og stigende materialepriser vil påvirke byggeentreprenørerne væsentligt.

Afkastet af den investerede kapital udgjorde i gennemsnit 21 procent i 2021, hvilket er en stigning på 3 procent i forhold til 2020, hvor afkastet af den investerede kapital udgjorde 18 procent. Virksomhederne med 51-100 ansatte havde det højeste afkast af den investerede kapital på 33 procent, hvilket dog er et mindre fald i forhold til 2020, hvor den lå på 37 procent.

Den gennemsnitlige soliditetsgrad udgjorde i 2021 33 procent for byggeentreprenørerne, og byggeentreprenører med 11-25 ansatte havde den højeste soliditet på 41 procent.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story