Stigende indtjening og overskudsgrad prægede byggeentreprenørerne i 2019.

Byggeentreprenørerne har vendt udviklingen, og har efter et skuffende 2018 opnået et primært resultat pr. ansat på 114 t.kr. i 2019. Indtjeningen er næsten tilbage på niveauet for perioden 2015-2017, hvor det primære resultat pr. ansat udgjorde 120- 133 t.kr. Det er de mindste virksomheder og virksomhederne med 26-50 ansatte, der har den højeste indtjening pr. ansat.

”Der er meget stor forskel i indtjeningen mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Kendetegnet fra byggeentreprenørerne i forhold til øvrige underbrancher er, at mange virksomheder i højere grad anvender underentreprenører end eksempelvis murer-, tømrer- og malervirksomheder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Afkastet af den investerede kapital udgjorde i gennemsnit 13 procent i 2019, hvilket er en stigning på 2 procent i forhold til 2018, hvor afkastet af den investerede kapital udgjorde 11 procent. Virksomhederne med 26-50 ansatte havde det højeste afkast af den investerede kapital på 25 procent.

Den gennemsnitlige soliditetsgrad udgjorde i 2019 32 procent for byggeentreprenørerne, og det er byggeentreprenørerne med 11-25 ansatte, som har den højeste soliditet på 37 procent.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics