Stigende indtjening og overskudsgrad prægede byggeentreprenørerne igen i 2020.

Byggeentreprenørerne fortsætter den positive udvikling, og har opnået et primært resultat pr. ansat på 148 t.kr. i 2020. Indtjeningen er således det højeste, vi har set i analyseperioden og højere end for perioden 2016-2017, hvor det primære resultat pr. ansat udgjorde 120-133 t.kr. Det er de mindste virksomheder og virksomhederne med 26-50 ansatte, der har den højeste indtjening pr. ansat.

”Der er meget stor forskel i indtjeningen mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Kendetegnet fra byggeentreprenørerne i forhold til øvrige underbrancher er, at mange virksomheder i højere grad har projektsalg og anvender flere underentreprenører end eksempelvis murer-, tømrer- og malervirksomheder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Afkastet af den investerede kapital udgjorde i gennemsnit 18 procent i 2020, hvilket er en stigning på 5 procent i forhold til 2019, hvor afkastet af den investerede kapital udgjorde 13 procent. Virksomhederne med 51-100 ansatte havde det højeste afkast af den investerede kapital på 37 procent, hvilket er en kraftig stigning set i forhold til 2019, hvor den lå på 13 procent.

Den gennemsnitlige soliditetsgrad udgjorde i 2020 33 procent for byggeentreprenørerne, og byggeentreprenører med 11-25 ansatte havde den højeste soliditet på 40 procent.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics