I 2019 udgjorde indtjeningen blandt danske byggeindustrivirksomheder gennemsnitligt 131 t.kr. pr. ansat, hvilket er en stigning i forhold til 2018.

De mindste virksomheder opnåede den højeste indtjening med et primært resultat på gennemsnitligt 180 t.kr. pr. ansat.

”Høj aktivitet i bygge- og anlægsbranchen har medført en kraftig stigning i omsætningen i industrivirksomhederne."

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

De analyserede virksomheder i byggeindustrien havde i 2018 en gennemsnitlig soliditet på 42 procent. De høje soliditetsgrader skal samtidig ses i lyset af virksomhedernes store investeringer i produktion og materiel, der øger balancesummen og dermed oftest presser soliditeten ned, påpeger Thomas Frommelt.

Tunge investeringer påvirker afkastet

Byggeindustrivirksomhederne er forholdsvis investeringstunge, hvorfor afkastet af den investerede kapital ikke er lige så høj som i mange af de øvrige underbrancher. Gennemsnitligt udgjorde afkastet af den investerede kapital 14 procent i 2019.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics