Malerne er fortsat den gruppe i bygge- og anlægsbranchen med den laveste indtjening pr. ansat.

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 39 t.kr. i 2018, hvilket er på niveau med 2017. Det er virksomhederne med 11-25 ansatte, der leverede den højeste indtjening pr. ansat på 48 t.kr.

”Det høje niveau skyldes, at de mindste virksomheder har de laveste kapacitetsomkostninger.”

Thomas Frommelt, Brancheekspert i Deloitte.

Malerne har fortsat den laveste indtjening pr. ansat blandt alle underbrancherne. Soliditetsgraden udgjorde 35 procent i 2018, hvilket er et uændret niveau i forhold til 2017. De største virksomheder havde en soliditetsgrad på 31 procent, mens de mindste virksomheder havde en soliditetsgrad på 39 procent. For virksomhederne med 11-25 ansatte lå niveauet på 37 procent.

Faldende afkast

Afkastet af den investerede kapital i malerbranchen har været svagt faldende og udgjorde 34 procent i 2018 i forhold til 35 procent i 2017. De største virksomheder havde faldende afkast af den investerede kapital, men det er de mindste virksomheder, der har den højeste investerede kapital på 49 procent.

Malernes investerede kapital er lav for langt de fleste virksomheder.

10 procent af malervirksomhederne er i øget risiko for en konkurs, hvilket er en stigning i forhold til 2017, hvor 12 procent havde øget risiko for konkurs.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics