Malerne er fortsat den gruppe i bygge- og anlægsbranchen med den laveste indtjening pr. ansat.

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 44 t.kr. i 2019, hvilket er en stigning i forhold til 2018. Det er virksomhederne med 5-10 ansatte, der leverede den højeste indtjening pr. ansat på 48 t.kr.

”Det høje niveau skyldes, at de mindste virksomheder har de laveste kapacitetsomkostninger.”

Thomas Frommelt, Brancheekspert i Deloitte.

Malerne har fortsat den laveste indtjening pr. ansat blandt alle underbrancherne. Soliditetsgraden udgjorde 38 procent i 2019, hvilket er en forbedring i forhold til 2018, hvor den udgjorde 35 procent. De største virksomheder havde en soliditetsgrad på 34 procent, mens de mindste virksomheder havde en soliditetsgrad på 47 procent. For virksomhederne med 11-25 ansatte lå niveauet på 36 procent.

Stabilt afkast

Afkastet af den investerede kapital har for malerbranchen været uændret i forhold til 2018, og udgør 34 procent. Årsagen til det høje afkast af den investerede kapital skyldes, at de fleste malervirksomheder kun har behov for et begrænset kapitalapparat til at drive deres virksomhed.

84 procent af malervirksomhederne havde overskud i 2019, hvilket er en mindre forbedring i forhold til 2018, hvor 82 procent af malervirksomhederne havde overskud.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics