Stigende indtjening hos malerne i 2020

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 64 t.kr. i 2020, hvilket er en stigning i forhold til 2019 på 20 t.kr. Det er virksomhederne med 5-10 ansatte, der leverede den højeste indtjening pr. ansat på 70 t.kr.

”Det høje niveau skyldes, at de mindste virksomheder har de laveste kapacitetsomkostninger.”

Thomas Frommelt, Brancheekspert i Deloitte.

Soliditetsgraden udgjorde 38 procent i 2020, hvilket er på niveau med 2019. De største virksomheder havde en soliditetsgrad på 36 procent, mens de mindste virksomheder havde en soliditetsgrad på 45 procent. For virksomhederne med 11-25 ansatte lå niveauet på 34 procent.

Stigende afkast

Afkastet af den investerede kapital er steget kraftigt i 2020 til 60 procent mod 34 procent i 2019. Årsagen til det høje afkast af den investerede kapital skyldes, at de fleste malervirksomheder kun har behov for et begrænset kapitalapparat til at drive deres virksomhed, samt at der er realiseret gode resultater i 2020.

90 procent af malervirksomhederne havde overskud i 2020, hvilket er en forbedring på 6 procentpoint i forhold til 2019, hvor 84 procent af malervirksomhederne havde overskud.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story