Indtjeningsniveauet blandt danske murervirksomheder har stort set ikke ændret sig de sidste fem år, viser Deloittes Byggeanalyse 2019.

Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat hos murervirksomhederne var uændret i 2018 sammenlignet med året før. Faktisk har indtjeningsniveauet stort set ikke ændret sig i perioden fra 2014-2018, hvor det primære resultat pr. ansat har ligget på mellem 47-51 t.kr.

De mindste virksomheder har den højeste indtjening med 61 t.kr. pr. ansat, mens største virksomheder har den laveste indtjening pr. ansat på 36 t.kr.

Soliditetsgraden udgjorde i gennemsnit 36 procent, hvilket er stort set uændret i forhold til 35 procent i 2017. Der er sammenhæng mellem udviklingen i det primære resultat pr. ansat og udviklingen i afkastet af den investerede kapital. Alle størrelser af murervirksomheder har realiseret et uændret afkast af den investerede kapital hos murerne, bemærker Deloittes brancheekspert, Thomas Frommelt:

”Denne tætte sammenhæng med udviklingen i det primære resultat pr. ansat viser, at murervirksomhederne ikke i samme omfang som de øvrige underbrancher har store udsving i pengebindingen i arbejdskapital og så videre.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

9 procent af murervirksomhederne er i forhøjet risiko for konkurs. Det er primært en høj andel af virksomheder med en lav soliditetsgrad, der er årsagen til den store andel i denne gruppe, understreger Deloittes ekspert.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics