Byggeindustrien

Indtjeningsniveauet blandt danske murervirksomheder er steget i 2019, viser Deloittes Byggeanalyse 2020.

Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat hos murervirksomhederne er steget til 58 t.kr. i 2019, efter at have ligget på samme leje i en årrække.

Virksomhederne med 26-50 ansatte har den højeste indtjening med 75 t.kr. pr. ansat, mens største virksomheder med 50+ ansatte har den laveste indtjening pr. ansat på 29 t.kr.

Soliditetsgraden udgjorde i gennemsnit 38 procent, hvilket er stort set uændret i forhold til 36 procent i 2018. Der er sammenhæng mellem udviklingen i det primære resultat pr. ansat og udviklingen i afkastet af den investerede kapital.

”Denne tætte sammenhæng med udviklingen i det primære resultat pr. ansat viser, at murervirksomhederne ikke i samme omfang som de øvrige underbrancher har store udsving i pengebindingen i arbejdskapital og så videre.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics