Indtjeningsniveauet blandt danske murervirksomheder er steget kraftigt i 2020.

Den gennemsnitlige indtjening pr. ansat hos murervirksomhederne er steget til 81 t.kr. i 2020, hvilket er en stigning i forhold til 58 t.kr. i 2019.

Virksomhederne med 50+ ansatte har den højeste indtjening med 98 t.kr. pr. ansat, mens virksomheder med 11-25 ansatte har den laveste indtjening pr. ansat på 66 t.kr.

Soliditetsgraden udgjorde i gennemsnit 38 procent, hvilket er stort set uændret i forhold til 2019. Der er sammenhæng mellem udviklingen i det primære resultat pr. ansat og udviklingen i afkastet af den investerede kapital, og den gennemsnitlige murervirksomhed har realiseret et større afkast af den investerede kapital, som gennemsnitlig er gået fra 28 procent i 2019 til 43 procent i 2020.

”Denne tætte sammenhæng med udviklingen i det primære resultat pr. ansat viser, at murervirksomhederne ikke i samme omfang som de øvrige underbrancher har store udsving i pengebindingen i arbejdskapital."

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story