De mellemstore tømrervirksomheder klarer sig bedst i øjeblikket og formår at holde kapacitetsomkostningerne nede.

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 73 t.kr. i 2019 sammenlignet med 62 t.kr. i 2018.

Alle størrelseskategorierne har haft fremgang i indtjeningen pr. ansat. Det er virksomhederne med 26-50 ansatte, der har den højeste indtjening pr. ansat med 79 t.kr. pr. ansat, hvilket skyldes, at de har projekter, der er til at styre og planlægge, men også har størrelsen til lidt længerevarende projekter og kan specialisere sig. Større projekter kan være svære selv at planlægge, og der er ikke meget, der skal gå skævt, før hele overskuddet forsvinder, mener Deloittes brancheekspert, Thomas Frommelt:

”De mellemstore virksomheder har de laveste kapacitetsomkostninger og driver projekter, der er til at styre. Større projekter kan være svære at planlægge, og der er ikke meget, der skal gå skævt, før hele overskuddet forsvinder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Afkastet af den investerede kapital har generelt været svagt stigende for tømrerbranchen. I 2019 udgjorde den 31 procent i forhold til 30 procent i 2018. De mellemstore virksomheder havde det højeste afkast af den investerede kapital, hvilket ifølge Deloittes ekspert blandt andet skyldes, at de største virksomheder indregner igangværende arbejder og finansiel leasing i balancen.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics