De mellemstore tømrervirksomheder klarer sig bedst.

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 86 t.kr. i 2020 sammenlignet med 73 t.kr. i 2019.

Alle størrelseskategorierne har haft fremgang i indtjeningen pr. ansat. Det er virksomhederne med 26-50 ansatte, der har den højeste indtjening pr. ansat med 91 t.kr. pr. ansat, hvilket skyldes, at de har projekter, der er til at styre og planlægge, men også har størrelsen til lidt længerevarende projekter og kan specialisere sig. Større projekter kan være svære selv at planlægge, og der er ikke meget, der skal gå skævt, før hele overskuddet forsvinder, mener Deloittes brancheekspert, Thomas Frommelt:

”Virksomheder med 26-50 ansatte driver projekter, der er til at styre. Større projekter kan være svære at planlægge, og der er ikke meget, der skal gå skævt, før hele overskuddet forsvinder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Afkastet af den investerede kapital har generelt været kraftigt stigende for tømrerbranchen. I 2020 udgjorde den 42 procent i forhold til 31 procent i 2019. Virksomhederne med 11-25 ansatte havde det højeste afkast af den investerede kapital med 46 procent i 2020, hvilket ifølge Deloittes ekspert blandt andet skyldes, at de største virksomheder indregner igangværende arbejder og finansiel leasing i balancen, og de ligger derfor naturligt på et lavere niveau.

Overskudsgraden steg fra 2,4 procent i 2019 til 4,2 procent i 2020, hvilket er en flot fremgang. Håbet er, at lønpresset og de stigende materialepriser ikke påvirker overskudsgraden for meget i det kommende år, bemærker Thomas Frommelt. 90 procent af tømrerne havde overskud i 2020, hvilket er en forbedring på 1 procentpoint i forhold til 2019.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story