De mindre tømrervirksomheder klarer sig bedst i øjeblikket og formår at holde kapacitetsomkostningerne nede.

Det primære resultat pr. ansat udgjorde 62 t.kr. i 2018 sammenlignet med 60 t.kr. i 2017.

Virksomhederne med 11-25 ansatte opnåede den højeste indtjening pr. ansat på 71 t.kr., hvilket skyldes projekternes omfang, mener Deloittes brancheekspert, Thomas Frommelt:

”De mindste virksomheder har de laveste kapacitetsomkostninger og driver projekter, der er til at styre. Større projekter kan være svære selv at planlægge, og der er ikke meget, der skal gå skævt, før hele overskuddet forsvinder.”

Thomas Frommelt, Brancheleder i Deloitte

Afkastet af den investerede kapital har generelt været svagt stigende for tømrerbranchen. I 2018 udgjorde den 30 procent i forhold til 28 procent i 2017. De mindste virksomheder havde det højeste afkast af den investerede kapital, hvilket ifølge Deloittes ekspert blandt andet skyldes, at de største virksomheder indregner igangværende arbejder og finansiel leasing i balancen.

Overskudsgraden faldt fra 3,0 procent i 2017 til 2,4 procent i 2018. I 2015 udgjorde overskudsgraden 5,3 procent, så tømrerne oplever et stigende pres på indtjeningen, bemærker Thomas Frommelt.

9 procent af tømrerne er i øget risiko for konkurs, hvilket er en forbedring i forhold til 2 procent i 2017.

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Share this story

Related topics