Overvejer du at sælge eller finde en kapitalstærk partner til din restauration? Få fem gode råd til at blive klar til salg fra partner i Deloitte Corporate Finance, Kasper Svold Maagaard, som faciliterer virksomhedssalg i restaurationsbranchen.

For at opbygge en succesfuld restaurantkæde må man som restauratør være bevidst om sine egne styrker og svagheder og søge at komplementere dem med hjælp udefra. Det kan et virksomhedssalg hjælpe med, mener partner i Deloitte Corporate Finance, Kasper Svold Maagaard, som har været med til at sælge en række selskaber i restaurationsbranchen.

For mens restauratører typisk er entreprenante, kreative og dygtige til at udvikle koncepter, kan det omvendt halte med forretningsstrategien, organisationsdiagrammet eller implementeringen af moderne it-systemer.

”Har man ramt rigtigt med sit koncept og åbnet nogle succesfulde enheder, kan det være værd at få nogle flere kræfter med om bord, som kan bidrage med kapital, erfaring og de forretningskompetencer, der kan tage virksomheden til nye højder,”

Kasper Svold Maagaard, partner i Deloitte Corporate Finance

”Det kan frigøre tid til at dyrke koncepterne, kreativiteten og visionerne - som ofte også er restauratørernes største styrke,” vurderer Kasper Svold Maagaard.

For at optimere sandsynligheden for et succesfuld salg kræver det dog grundig forberedelse. Herunder giver Kasper Svold Maagaard fem gode råd til at blive klar til salg:

1. Orden i køkkenskufferne

Første skridt er det mest grundlæggende: Sælger skal have styr på de mest basale forhold herunder ansættelseskontrakter, lejekontrakter og allierer sig med erfarne rådgivere. Det er afgørende at engagere en god transaktionsadvokat, som sikrer den juridiske ekspertise, dygtige finansielle rådgivere, der kvalitetssikrer tallene og en Corporate Finance rådgiver, som kan lede processen og identificere den rigtige køber og fremtidig partner. I den indledende fase er det vigtigt at identificere eventuelle ’deal breakers’, som vil være en kæp i hjulet for de nye ejere. Det kan eksempelvis være change of control-paragraffer i lejekontrakterne, som gør, at en ny ejer potentielt ikke må fortsætte på lejemålet. Den slags skal udredes.

2. Frem med talrammen

Regnskabet er naturligvis en vigtig brik i ethvert salg. En køber kigger på, hvor mange penge man tjener per enhed, herunder hvor lang tid der går, fra en nyopstartet restaurant kører på hundrede procent, hvor lang tid det tager at få afkast fra investeringen, og hvordan like-for-like-væksten ser ud. Sidstnævnte vil sige, hvordan de enkelte restauranters omsætning og indtjening udvikler sig år for år. Det har stor betydning for værdiansættelse, som altid tager udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme. Like-for-like-udviklingen giver blandt andet en indikation af, hvor langtidsholdbart et koncept er. Har en enhed eksempelvis klaret sig rigtigt flot på markedet igennem 10 år, er det en klar validering af brandets holdbarhed.

3. Opskrift på virksomhedsdrift

Jo mere en virksomhed kører som en maskine på skinner, des højere pris kan man alt andet lige få for den, da det blandt andet reducerer afhængigheden af enkeltpersoner. Derfor er det en fordel, hvis man har de rette systemer og procedure på plads - det øger virksomhedsdriftens robusthed. Det drejer sig eksempelvis om professionelle kasseregistrerings-, ERP- og lønudbetalingssystemer, om man har en nedskrevet og velafprøvet drejebog til at åbne en ny restaurant, eller om det foregår mere tilfældigt. Den slags ting skal være på plads for at kunne overbevise en ny ejer om vækstpotentialet.

4. Sæt det rigtige hold

Ofte er køber interesseret i at sikre det team, som skal drive restaurationen fremadrettet. Det er derfor vigtigt, at man tidligt får sat det team, som skal drive virksomheden fremadrettet, og inddrager de relevante nøglepersoner tidligt i forløbet. Det kan ofte være en god ide at give dem en gulerod for at fastholde dem - eksempelvis ved at lade dem medinvestere sammen med de nye ejere. På den måde har de et kraftigt incitament til helhjertet at tage med på rejsen.

5. Lav en roll-out-plan

Husk på, at værdiansættelse altid tager udgangspunkt i de fremtidige pengestrømme. Derfor har de eksisterende restauranter og enheder én pris, mens en vision og gennemarbejdet strategiplan for de næste år har en ganske anden. Dette inkluderer typisk en roll-out-plan som beskriver, hvordan man påtænker at ekspandere sin forretning gennem 3-5 år. Det vil sige, i hvilket tempo og geografisk rækkefølge man åbner nye enheder, hvor meget det vil koste, og hvordan regnskabet vil se ud undervejs med fuld resultatopgørelse og investeringsbudget for hver enhed. Har man en god forretning, og en detaljeret og realistisk roll-out-plan for at øge de fremtidige indtægter, vil en køber sandsynligvis være villig til at betale en højere pris.

Kontakt

Kasper Svold Maagaard

Partner

+45 30 93 54 54

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('