Årets analyse viser, at det seneste års turbulente forhold har været en hård omgang for dansk detail.

De danske modebutikker har det seneste år stået over for en lang række udfordringer, der har efterladt store dele af branchen i knæ. Årets modeanalyse fra Deloitte viser, at det gennemsnitlige driftsresultat pr. ansat er faldet med 19,5 procent – fra knap 33.000 kroner i 2019 til 26.500 kroner i 2020.

Med en gennemsnitlig overskudsgrad på 1,6 procent har de danske modebutikker ikke haft meget at stå imod med, da pandemien skruede gevaldigt ned for omsætningen i begyndelsen af 2020.

Årets analyse viser, at især de store virksomheder med +50 ansatte har kæmpet for at holde sig oven vande. Her er det gennemsnitlige driftsresultat pr. ansat faldet med 60 procent – fra knap 52.000 kroner i 2019 til bare 20.700 kroner i 2020. Til gengæld har de små virksomheder med 0-9 ansatte oplevet en stigning i driftsresultatet fra 28.400 kroner i 2019 til knap 49.000 kroner i 2020.

Ifølge Morten Gade Steinmetz, der er brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte, har de små forhandlere været gode til at tjene penge gennem alternative salgskanaler. Det på trods af, at mange af dem ikke havde en velsmurt webshop, da pandemien ramte:

”Det er tydeligt, at det er de små forhandlere, der har været bedst til at omstille sig den ændrede købsadfærd, vi har set i det forgangne år. Mange har været dygtige til at søge nye digitale græsgange og afsætte deres varer gennem salgskanaler som Instagram og Facebook.”

Morten Gade Steinmetz, brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte

Sæsonvarer spænder ben for væksten
Det faldende resultat pr. ansat kan blandt andet ses som et udtryk for, at butikkerne har kæmpet med at afsætte deres sæsonvarer med en fornuftig avance:

”Branchen er generelt ramt af, at de forhandler sæsonvarer med en afgrænset forældelsesdato, og som er mere eller mindre værdiløse, hvis ikke de sælges i de sæsonbestemte timeslots,” siger Morten Gade Steinmetz og tilføjer:

”Efter et år, hvor samfundet har været mere eller mindre sat på standby, og hvor færre har besøgt de fysiske butikker, har mange af detailbutikkerne været nødsaget til at sælge deres sæsonvarer med store rabatter for at få solgt ud og gjort plads til en ny sæsonkollektion. Det betyder, at det er svært at opnå en fornuftig avance, og blandt andet derfor står de tilbage med et lavt resultat pr. ansat.”

Stabil overskudsgrad i en krisetid
Trods branchens faldende resultat pr. ansat ser det ud til, at detailhandlens gennemsnitlige overskudsgrad og andel med overskud forbliver stabil.

Årets analyse viser, at den gennemsnitlige overskudsgrad er steget med 0,7 procentpoint (fra 0,9 procent i 2019 til 1,6 procent i 2020), mens modebutikkernes gennemsnitlige andel med overskud er steget med 1,2 procentpoint (fra 64,1 procent i 2019 til 65,3 procent i 2020).

”Der har formentlig været en periode, hvor virksomhederne ikke har foretaget de store investeringer i nye aktiver, men de har heller ikke været i stand til at trække store beløb ud til sig selv. Derfor forbliver overskudsgraden stabil,” forklarer Morten Gade Steinmetz.

Selvom de større selskaber med +50 ansatte historisk har haft den største andel med overskud, ser det ud til, at de mindre virksomheder i det forgangne år har været dygtige til at veksle coronarestriktioner og nedgang i omsætning til stabile overskudsgrader – blandt andet via hurtig omstilling til webshops og digitale afsætningskanaler.

Derfor ligger der ifølge Morten Gade Steinmetz nu en vigtig opgave i, at de danske detailforretninger gentænker deres kanalstrategi:

”Mens mange fysiske modebutikker lige nu kæmper for deres overlevelse, buldrer netbutikkerne frem. Derfor er det afgørende, at du som detailbutik får dine fysiske og digitale kanaler til at spille sammen, så du kan trække trafik fra den digitale til den fysiske butik – og omvendt.”

Morten Gade Steinmetz, brancheleder for mode- og tekstilindustrien i Deloitte

Om analysen af danske detailhandlere

Analysen baserer sig på regnskaber fra 875 danske detailhandlere. Kun 12-måneders regnskaber indgår i analysen. For at kunne illustrere den danske udvikling i branchen bedst muligt, er koncernregnskaber og udenlandske filialer ikke medtaget. Virksomheder med hovedsæde i Grønland er heller ikke med i analysen.

Nøgletalsbeskrivelse

Primært resultat pr. ansat = [Primært resultat] / [Ansatte]
Afkast af investeret kapital = [Primært resultat] / [Investeret kapital]
Soliditetsgrad = [Egenkapital] / [Samlede aktiver]
Varelager pr. ansat = [Varelager] / [Ansatte]
Overskudsgrad = [Primært resultat] / [Nettoomsætning]

Metode til beregning af nøgletal

Deloitte anvender en beregning af vægtede gennemsnit, hvor relative tal findes ved at dele to sumkomponenter med hinanden. F.eks. beregnes primært resultat pr. ansat således: (Sum af samtlige virksomheders driftsresultater | hvis virksomheden har mere end 0 ansatte) / (Sum af samtlige virksomheders antal ansatte). Således tildeles større størrelser altså også større vægt i beregningerne. De nøgletal, som Deloitte har analyseret i dette års halvårsanalyse, er de samme som forrige år. Eventuelle ændringer stammer således kun fra opdaterede nye tal, eller hvis der ikke har været historik på tallene før (f.eks. for fodtøj og smykker).

Bestil benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her, så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

Related topics