Hvad kigger investorer på, når de leder efter modevirksomheder at investere i? Det fortæller Deloittes Mads Damborg om i denne Q&A.

Hvordan er markedet for M&A lige nu, og hvilken betydning har COVID-19 haft?

”Markedet er generelt meget, meget varmt,” siger Mads Damborg, partner i Deloitte, om markedet for ’mergers and acquisitions’.

”Under COVID-19 har det været sværere at få adgang til finansiering af opkøb af cases knyttet til detailhandlen. Bankerne har været mere tilbageholdende og har villet se, hvad nedlukningerne kom til at betyde. Det har i nogen grad påvirket lysten til at investere i modebranchen.”

COVID-19 har medført en mere selektiv tilgang til vurdering af cases. Der bliver ledt mere efter de rigtige virksomheder at investere i.

”Der er ingen tvivl om, at COVID-19 har medført en større bevidsthed hos investorerne omkring at søge de mest robuste cases. Det gælder også i modebranchen. Det er kommet til at stå tydeligere frem, hvem der er ’the champions’ af modevirksomhederne, og investorerne er blevet mere kritiske i forhold til, hvilke virksomheder som de vil investere i.”

Hvilke modevirksomheder har klaret sig godt under COVID-19 set i et M&A-perspektiv?

”Vi ser en særlig interesse for de virksomheder, der har en forretningsmodel, der er fremtidssikret, hvilket COVID-19 jo har været med til at stressteste,” siger Mads Damborg.

En fremtidssikret forretningsmodel handler ikke mindst om at have en balanceret kanalstrategi.

”Det bliver kun mere og mere vigtigt at have en digital platform – at have egen online salgskanal og/eller sælge sine produkter gennem de store B2B-markedspladser såsom Asos, Zalando og Boozt.”

”De modevirksomheder, som har knækket koden og udvist et stærkt digitalt kompetencesæt – og som samtidig har en sund balance mod de mere traditionelle offline-salgskanaler – har klaret sig godt under COVID-19.”

Mads Damborg, partner i Deloitte

Hvad kigger investorer ellers på, og hvordan kan man gøre sin forretning attraktiv over for mulige investorer?

Vi har allerede været inde på vigtigheden af at have det rette mix af salgskanaler, herunder at have en digital platform.

”I forhold til digitale kanaler kigger investorer både på, om du har sat en retning for din forretning, og om du har vist evnen til at udvikle og gå i den retning,” siger Mads Damborg.

Som inden for så mange andre områder fylder bæredygtighed også meget, når det kommer til M&A og til at vælge, hvor man vil investere sine penge.

”Bæredygtighedstemaet er forsat meget relevant, selvom det på det sidste har stået i skyggen af COVID-19. Det bliver i højere grad en forudsætning at kunne tale ind i en bæredygtighedsagenda, og det tror jeg også, at de fleste virksomheder er bevidste om.”

For at udgøre en attraktiv case, skal man også have styr på tingene internt i virksomheden – der skal være bundet en sløjfe på de forskellige ting.

”Det har stor betydning at have orden i penalhuset og at have en stor intern parathed. Det handler blandt andet om at have en transparent rapportering. Man skal kunne se, hvor virksomheden tjener sine penge, og hvor der bør skabes et større fokus på udvikling og profitabilitet.”

Mads Damborg, partner i Deloitte

Endelig er det vigtigt at have styr på hele historiefortællingen omkring sit brand og produkt-DNA.

”Virksomheden skal kunne argumentere for sit produkts relevans og berettigelse i markedet. Det handler om at have en gennemtænkt vision og en operationel mission til at nå disse målsætninger.”

”Det er vigtigt at kunne forklare, hvor man kommer fra, hvor man er i dag, og hvor man er på vej hen. Det lyder måske basalt, men for mange virksomheder kan det være en udfordring at sætte ord på dette.”

Fire ting, som gør din forretning til en attraktiv salgscase

1. Hav styr på din kanalstrategi – digitale salgskanaler bliver kun vigtigere at have.

2. Tal ind i bæredygtighedsagendaen – det er i dag nærmest en forudsætning.

3. Hav orden i penalhuset – den interne parathed er vigtig.

4. Hav styr på historiefortællingen omkring dit produkt – du skal have en gennemtænkt vision og en operationel mission.

Hvad er den rette timing i forhold til at påbegynde sine interne salgsforberedelser?

”Det er nu. At forberede sig gør en relevant og skarp, og det er jo ikke kun værdier i forhold til at sælge ens virksomhed, men også værdier i det daglige. Vi anbefaler, at man hele tiden arbejder med sin interne parathed,” siger Mads Damborg.

”Vi ser ofte, at virksomheder starter processen lang tid før, de egentligt har tænkt sig at sælge. Man udviser rettidig omhu og sørger for hele tiden at holde sig relevant, så man er klar til at indgå i en dialog om salg, hvis en mulighed skulle opstå.”

Mads Damborg, partner i Deloitte

Der er også eksempler på virksomheder, der langsomt bevæger sig ind på M&A-markedet.

”Vi ser flere og flere virksomhedsejere, der måske har haft deres virksomhed i 10-15 år, der har et stærkt ønske om fortsat at være med på deres virksomheds rejse, men også ønsker at tage et ’stik’ med hjem og få nye kompetencer med ombord ved at foretage et delsalg.”

Kontakt

Mads Damborg

Partner

+45 30 93 54 81

Morten Gade Steinmetz

Partner

+45 23 61 98 04

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('