Analysen af de virksomheder som er omfattet af vores analyse viser, at der i 2019 fortsat blev sendt flere tallerkner ud af køkkenet i danske restauranter, og både små og store spisesteder blev i 2019 bedre til at tjene penge. Således lander branchens samlede bruttofortjeneste i 2019 på 9,2 mia. kr. sammenlignet med 8,9 mia. kr. i 2018.

Danskerne ønsker stadig at bytte en aften ved køkkenbordet ud med en aften på restaurant. Dette års analyse viser, at den samlede bruttofortjeneste i 2019 er steget med 353 mio. kr. siden 2018. Udviklingen er primært drevet af spisesteder med henholdsvis 1-10 ansatte og +100 ansatte, der ender 2019 med fremgang, hvorimod mellem-segmentet med 26-50 ansatte har tilbagegang i bruttofortjenesten.

Også andelen af virksomheder med overskud er i 2019 steget med knapt 5 %-point siden 2018. Når det er sagt, er det fortsat kun lidt over halvdelen af restauranterne – 64 procent – der gik ud af 2019 med et overskud.

Til trods for at branchen er kommet fornuftigt gennem 2019, er der en række faresignaler, der potentielt kan rive tæppet væk under restauranternes økonomiske fundament.

”Til trods for fremgang har restauranterne ikke været velpolstret til at gå ind i et 2020, hvor corona har vendt op og ned på økonomien hos de fleste. Selvom gastronomien er i top, kan økonomien
hurtigt ryge til bunds.”

Claus Jorch Andersen, Brancheleder for Restaurationsbranchen i Deloitte.

Et økonomisk faresignal

Årets analyse viser, at den gennemsnitlige soliditetsgrad for branchen ligger på omkring 25 procent. Også de de store spillere i branchen med +100 ansatte haft oplevet et gennemsnitligt fald i soliditetsgraden fra 27,2 procent i 2018 til 17,4 procent i 2019. Årsagen til faldet kan have mange forklaringer, men kan formentlig skyldes, at flere store aktører de seneste år har investeret i vækst og åbninger, hvilket kan have været en medvirkende faktor til faldet.

”Det er et økonomisk faresignal, når de store og veletablerede spillere har en lav soliditet. Det gør dem mere skrøbelige over for pludselige aktivitetsudsving.”

Claus Jorch Andersen, Brancheleder for Restaurationsbranchen i Deloitte.

Bedre kapacitetsudnyttelse

Ser vi på branchen samlet set, er det primære resultat pr. ansat i gennemsnit steget med 50 procent fra året før – fra 20.858 kr. pr. ansat i 2018 til 31.217 kr. pr. ansat i 2019.

Tallene indikerer, at branchen som helhed er blevet bedre til at justere op og ned i medarbejderkapacitet – og derved udnytte kapaciteten bedre ved forskellige aktivitetsniveauer. Det kan vise sig at give pote, når restauranterne i 2020 skal tilpasse deres kapacitet ud fra et langt mere svingende indtægts- og aktivitetsniveau.

Konsekvenserne af Coronakrisen

2020 bliver uden tvivl et svært år for restauranthvervet, hvor en omsætningsnedgang på op til 30% i 1. halvår af 2020 har afløst flere års vækst i branchen.

De foreløbige tal fra Danmarks Statistik, der viser omsætningen i branchen, viser et kraftigt fald i omsætningen – særligt i marts og i april, som var perioden med de hårdeste restriktioner.

Som følge af hjælpepakker mv. er der endnu ikke sket en stor stigning i antallet af konkurser, men det må forventes, at 2020 kommer til at sætte tydelige fodspor i branchen de næste mange år.

Bestil dit helt eget benchmark

Vil du have et billede af, hvordan din virksomhed klarer sig sammenlignet med andre virksomheder af samme størrelse i branchen? Bestil en benchmarkrapport her. Så sammenligner Deloittes eksperter blandt andet afkast af investeret kapital, overskudgrad, primært resultat pr. ansat og soliditetsgrad på tværs af branchen.

Kontakt

Claus Jorch Andersen

Partner

+45 30 93 67 53

Share this story

Related topics