RGS Nordic vil dele transportdata med sine kunder for at komme unødvendig tomkørsel og CO2-udledning til livs.

Lastbiltrafik repræsenterer en stadigt stigende miljøudfordring over hele verden. Alene på det europæiske vejnet står lastbiler for 30 procent af CO2-udledningen, skønt de kun udgør fire procent af den samlede trafik. Hvad værre er, en stor del af lastbilerne kører tomme, fordi det logistisk er en udfordring at udnytte deres kapacitet på både ud- og hjemtur. Det vil den danske genanvendelsesvirksomhed RGS Nordic gerne lave om på.

”Hos RGS Nordic er vi specialister i behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.”

Jonas Brandt, Ansvarlig for IT-strategi og innovation

VERDENSMÅL I SPIL

SDG 13: Klimaindsats: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

”Vi driver mere end 35 modtage- og behandlingsanlæg i Skandinavien, hvortil vi årligt modtager mere end 2,5 mio. tons jord og affald. Så mens vi er en utrolig grøn virksomhed i vores kerneforretning, medfører denne transport både betydelige omkostninger og en klart negativ påvirkning af miljøet. Potentialet for effektiviseringer og for at reducere CO2-udledningen og mindske partikelf rurening er enormt.”

Særligt det faktum, at mellem 50 og 80 procent af lastbilerne kører tomme på vejene har fået RGS Nordic til at kigge på nye løsninger, fortæller Jonas Brandt: ”Da vi begyndte at analysere data, fandt vi hurtigt ud af, at der bliver kørt rigtig mange tomme kilometer. Problemet er sådan set enkelt: Vores kunder læsser affald af og kører videre i en tom lastbil, mens vi selv fragter genanvendt affald ud og kører tomme hjem. Hvis man begynder at tænke de to flow sammen, kan man reducere transportbehovet betragteligt. I den ideelle verden bør man selvsagt altid køre med fulde læs - i alle brancher.”

For at komme den unødvendige tomkørsel til livs er RGS Nordic i gang med at udvikle en ny it-løsning, der kan skabe transparens omkring de forskellige transportbehov: ”Grundlæggende handler det jo om at gøre data tilgængelige,” fortæller Jonas Brandt. ”Hvis vi fortæller om vores transportbehov, og vores kunder fortæller om deres, kan vi reelt begynde at samtænke og optimere hele logistikken. Det kræver dog, at man hver især tør dele oplysninger, som normalt regnes for fortrolige. Det er klart en forhindring, vi skal over.”

”RGS Nordic er sat i verden for at sikre behandling af forurenet jord, industri- spildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald, og det er vi stolte over. I SDG Accelerator for SMV’er er vi blevet skarpere på at adressere den miljø- og sundhedsbelastning, der uløseligt hænger sammen med transport med lastbil. Ved at udvikle en teknologi og en model, der kraftigt kan reducere tomkørsel, håber vi at kunne bidrage yderligere til Verdens- målene på en måde, som alle andre kan lære af og selv tage i brug.” Henrik Grand Petersen Adm. direktør, RGS Nordic

SÅDAN BIDRAGER RGS NORDIC TIL VERDENSMÅLENE

  • RGS Nordic er i gang med at udvikle en digital platform, der kan give transportører mulighed for at optimere anvendelsen af de mange lastbiler, der hver dag besøger virksomhedens mere end 35 modtage- og behandlingsanlæg i Skandinavien.
  • Løsningen vil reducere tomkørsel og dermed også udledningen af CO2 signifikant.
  • På sigt vil løsningen være et best practice-eksempel på, at deling af transportdata og samarbejde mellem forskellige aktører i industrien kan medføre en markant reduktion af tomkørsel på de europæiske veje til gavn for virksomheder, miljø og mennesker.

At deltage i SDG Accelerator for SMV’er har bidraget med en lang række konkrete værktøjer i innovationsarbejdet, fortæller Jonas Brandt:

”RGS Nordic er en mellemstor virksomhed, hvilket betyder, at vi ikke har en stor innovations- eller forretningsudviklingsafdeling. Derfor har det været ekstremt gavnligt at møde eksperterne fra Deloitte og UNDP, der har hjulpet med at strukturere vores tanker samt identificere risici og succesfaktorer, herunder de positive effekter for eksempelvis sundhed, når lastbilkørslerne reduceres. Herfra er vi blevet meget skarpere på, hvad vi egentlig vil. Vi har både foretaget valg og fravalg.”

Ved siden af det forretningsmæssige bidrag har accelerator-forløbet også bidraget til at styrke kommunikationen:

”Eftersom vi er en miljøvirksomhed, ligger miljøet dybt indlejret i vores DNA. Ikke desto mindre har Verdensmålene været en tydelig løftestang til at kommunikere bredere ud i organisationen. Det gør en forskel at sætte ord på de konkrete mål. Vores bidrag til verden bliver pludselig meget håndgribeligt.”

Jonas Brandt, Ansvarlig for IT-strategi og innovation

Næste skridt for RGS Nordic er at forfine den softwarealgoritme, der på et tidspunkt skal være med til at løse transportudfordringerne. Samtidig er studerende fra DTU’s innovationsenhed Skylab blevet tilknyttet processen, fortæller Jonas Brandt: ”Folkene fra DTU er dygtige og har en god energi. Den seneste tid har vi brugt rigtig meget tid på at forstå vores kunders situation. Samtidig er vi ved at dykke dybere ned i selve logistikoptimeringsværktøjet og dermed skabe et klart billede af, hvad vi forventer af potentiale. Og så skal vi ikke mindst have kunderne med på rejsen, for vi skal bruge deres data. Det her er ikke noget, vi kan gøre alene.”

Jonas Brandt har dog store forventninger til den fremtidige løsning: ”Hver dag kører helt op mod 2.000 lastbiler ind på vores anlæg. På verdensplan er tallet enormt. Som samfund er vi nødt til at få bugt med den unødvendige CO2-udledning, der ikke bare sker i Danmark, men over hele verden. Samtidig er der naturligvis en væsentlig omkostningsbesparelse i sigte, både for os og vores kunder. Det taler både til hovedet, til pengepungen og til hjertet.”

SDG Accelerator for SMV’er er et innovationsprogram for små og mellemstore industri-virksomheder skabt af UNDP i 2018 med støtte fra Industriens Fond. Programmet har fokus på at udvikle og accelerere forretningsløsninger, der adresserer Verdensmålene. Programmet implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte og testes i Danmark i 2018-2019 med 30 SMV’er med sigte på udrulning i andre lande.

Kontakt

Lars Andersen

Partner

+45 60 61 10 10

Share this story