Case study

Konsulenter der gør en forskel

I Consulting arbejder vi for at realisere vores kunders strategiske mål.

Ét af de områder vi arbejder inden for er velfærdsområdet. Målet for det konkrete projekt var at udvikle og udbrede en række kerneprocesser og redskaber, der skulle underbygge styring, kvalitetssikring- og udvikling og udgøre et fælles udgangspunkt for levering af sociale ydelser.

Siden kommunalreformens indførsel i 2007 har det praktiske og økonomiske ansvar for levering af sociale ydelser ligget hos kommunerne, der har følt sig pressede i forsøget på at levere en service, der imødekom de differentierede og komplekse behov, men ikke gik på kompromis med kvalitet eller kvantitet. Der var behov for en mere holistisk tilgang, der øgede effektiviteten og omkostningsoptimerede. Løsningen blev KeK-projektet, der er et samarbejdsprojekt mellem Social- og Integrationsministeriet, KL og fire nordjyske kommuner.

 

Behov for et fælles udgangspunkt
KeK-projektets målsætning var at udvikle en række værktøjer, der skulle danne ramme for kommunernes arbejde på det specialiserede socialområde. Udfordringen var at udvikle en række værktøjer, der på den ene side var generiske nok til, at alle kommuner kunne bruge dem og på den anden side specifikke nok til, at hver enkelt kommune kunne bruge dem på deres leverancemodel.

”Der er kommet en øget opmærksomhed på vores serviceniveau, en mere systematisk sagsbehandling, og et rapporteringssystem der har gjort de lokale politikere i stand til at handle på en mere strategisk måde.” Anders Lynge Madsen fra Social- og & Integrationsministeriet

 

En tilpasningsdygtig løsning
For at imødekomme dette behov trak Deloitte på et kerneteam af konsulenter, der var i stand til at navigere rundt i det politiske liv – på både nationalt og lokalt niveau. Teamet arbejdede i tæt samarbejde med en kompleks gruppe af interessenter, der alle havde input til den endelige løsning.

 

Arbejdet fokuserede på fire vigtige administrationsområder: Serviceniveauer, sagsbehandling, bestilling og opfølgning og ledelsesinformation, og mundede ud i en samlet værktøjskasse, der understøtter de fire områder. Værktøjskassen skal understøtte de konkrete processer i kommunernes arbejde med udgangspunkt i de fire fokusområder. Der indgår både generelle guides og vejledninger og mere konkrete redskaber, der er udviklet specifikt til henholdsvist børne- og ungeområdet og voksenområdet. Redskaberne skal danne ramme for den enkelte kommunes opgaveløsning og udvikling af politikker på området. Materialet er samlet på Ministeriets hjemmeside og udgør nu en styringsportal for kommunerne på det specialiserede socialområde.

 

Struktur og fokus på leverancer og prioritering
I samarbejde med kunden var Deloitte i stand til at levere et produkt til Social- & Integrationsministeret, der giver kommunerne en række redskaber til at optimere håndteringen af sociale ydelser. Processerne er blevet mere strukturerede , og der er kommet et større fokus på leverancer og prioritering. Til gavn for borgerne. Anders Lynge Madsen fra Social- og & Integrationsministeriet udtaler:

”Der er kommet øget opmærksomhed på vigtigheden af at fastsætte et serviceniveau, en mere systematisk sagsbehandling, og et rapporteringssystem der har gjort de lokale politikere i stand til at handle på en mere strategisk måde.”

Mette Lindgaard er ansvarlig for Deloittes konsulentrådgivning inden for velfærdsområdet. Hun har været ansvarlig for KeK-projektet, der handler om at forbedre vilkårene for handicappede og udsatte børn og unge. Projektet har vundet en international pris blandt mere end 60 indsendte cases.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('