Indsigt

Katrine Kjems Hyldgaard Christensen

Katrine Kjems Hyldegaard Christensen kan med rette kalde sig “Deloitter”. Inden længe begynder hun på sit 9. år i Deloitte, men kursen er ændret, og hun har netop taget hul på karrieren i Deloitte Consulting. Efter 8 år som revisor er det en ny og anderledes verden, der åbner sig, da hun træder ind ad døren som sektionsleder for en debitorafdeling i en større dansk virksomhed.

Jeg skulle forstå dem
Katrine har ansvaret for at lede debitorafdelingens medarbejdere, indtil kunden får ansat den rette leder til at varetage rollen fremadrettet. For at hun kunne løfte den rolle, var det vigtigt for Katrine, at hun forstod og havde indblik i alle medarbejderes ansvarsområder. Derfor brugte hun de første 14 dage på at sidde ved siden af og iagttage og lære af dem.

”For mig er en god leder en, der kan sparre med medarbejderne, når de står overfor forskellige problemstillinger, og det kræver jeg har indsigt i dem og deres opgaver. Jeg havde derfor en snak med hver enkelt, og på baggrund deraf lavede jeg en række omrokeringer af dem og deres opgaver - og det blev der taget rigtigt godt og positivt imod. Og det har virkelig haft en effekt på stemning i afdelingen og den måde de har taget imod mig! Det har skabt nogle quick wins, som skyldes, at jeg har lyttet til og reageret på nogle af de små ting, som generer dem i dagligdagen.”

 

Optimering, optimering, optimering
For Katrine har det været vigtigt at sætte fokus på, hvordan de enkelte processer kunne optimeres og at styrke kvaliteten i arbejdet. Det er hendes største styrke og det, hun brænder for.

”For mig er det vigtigt, at man forstår driften i detaljer, for at man kan optimere. Den største forskel jeg har gjort for kunden, har været, at jeg har sat mig ned med medarbejderne og sparret med dem og ikke mindst, at jeg gør, hvad jeg siger jeg vil gøre. Det har været fedt at se, at det, man indfører, virkelig virker og gør deres arbejde og dag så meget bedre”

 

Klar til nye udfordringer
Katrines afløser er nu fundet, og det betyder at hun inden længe skal afslutte sin første opgave som konsulent. Det har været spændende og lærerigt for Katrine, og det har givet hende lysten til og modet på nye udfordringer som konsulent i Deloitte Consulting.

”Jeg har virkelig nydt og glædet mig til at møde hver eneste morgen, og jeg synes vi er kommet et langt stykke på relativt kort tid. Og derfor føler jeg mig også klar og tryg ved at give bolden videre, for jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg kender endnu ikke mit næste projekt, men jeg er spændt og glæder mig til at begive mig ud på nye veje”

”Det var mit første job som konsulent, men jeg var mere end klar til at indtage rollen. Jeg er én af de to ledere for kundens Shared Servicecenter – begge var vi helt nye – så vi havde en stor og spændende opgave foran os.”

Fandt du dette nyttigt?