Indsigt

Martins rolle hos kunden

Som Senior Consultant i Enterprise Risk Services (ERS) er det der driver, motiverer og udfordrer Martin Kjær Drehn processen fra idéer, tanker og løsningsforslag, til et projekt bliver omsat til virkelighed - med andre ord når skrivebordsarbejdet rammer organisationen, og det lykkes!

Det reelle scope
Martin har haft en vigtig rolle og opgave i at få det overordnede scope for projektet detaljeret og handlingsorienteret.

"Når aftalen bliver indgået vil scopet for opgaven typisk være ret bred. Min opgave bliver derfor, at få identificeret det reelle scope for opgaven, altså hvor er det vores opgave ligger. Vi er derfor ude og tale med kunden og involverede parter i projektet og får en forståelse for, hvordan de anvender deres systemer. Og når vi har fået skabt det overblik og den forståelse, så kan vi gå tilbage til kunden og få identificeret indsatsområderne og leverancerne”

 

Fra tegnebræt til virkelighed
Martin har haft en gennemgående rolle på alle dele af projektet – lige fra de indledende tanker og analyser, designet af systemunderstøttelsen til den endelig opsætning og udrulning af løsningen.

”Jonathan og jeg stod for opsætningen og testning af løsningen i systemet. Det er for mig den del af projektet, jeg synes er mest spændende. Det er her vi reelt finder ud af alt det, vi har haft på tegnebrættet rent faktisk bliver til virkelighed – Men når det er sagt, så ville jeg på ingen måde undvære nogle af de øvrige faser, da det giver konteksten”  

 

En del af gamet
For Martin rummer projektet langt mere end faglige udfordringer. Det er i ligeså høj grad det at skulle drive projektet fra start til slut.

”Der ligger en rigtig stor opgave i at få forventningsafstemt leverancer mellem kunden og os – det kan godt være en udfordring, men det er helt nødvendigt, for både vi og kunden har nogle opgaver og forpligtelser, som er afgørende for at det kan blive en succes. Derudover så er det også bare en udfordring, at implementere en løsning i en dynamisk organisation. Der er jo hele tiden forhold der ændrer sig, som har en påvirkning på vores arbejde – og det betyder jo bare nogle gange, at vi må træde to skridt tilbage og skære kagen lidt anderledes. Men sådan er virkeligheden jo, det er bare en del af gamet og det som gør det spændende og udfordrende!”

”Der ligger en rigtig stor opgave i at få forventningsafstemt leverancer mellem kunden og os – det kan godt være en udfordring, men det er helt nødvendigt, for både vi og kunden har nogle opgaver og forpligtelser, som er afgørende for at det kan blive en succes."

Fandt du dette nyttigt?