Case study

Revision i hånd med rådgivning

Da Deloitte vandt revisionen af en ny koncern, lignende det en ordinær revisionsopgave, men Deloitte hjalp også kunden med rådgivning i forbindelse med etablering i udlandet. Mens den primære revisionsopgave ofte er den samme, er problemstillingerne og udfordringerne for den enkelte kunde forskellige.

Opgaver i en foranderlig verden
Da revision fik en større koncernvirksomhed som ny kunde, var den primære opgave at levere revision og regnskabsmæssig assistance, men opgaven var præget af kundens aktuelle situation. 

”Vores opgave var egentlig at revidere og afgive påtegning på koncernens driftsselskab, datterselskaber, holdningsselskaber samt et kommanditselskab. Det krævede selvfølgelig mere af os i år, fordi det var en ny kunde, nye mennesker og en ny måde at gøre tingene på. Men kunden stod også overfor en række aktuelle problemstillinger; der skulle for første gang aflægges koncernregnskab, hvor vi assisterede med konsolideringen. Gennem vores netværk fik vi etableret en kontakt til kunden, så de kunne få assistance til etableringen af et datterselskab i udlandet.” – Lasse Nørskov

 

Indsigt i kunden
Revisionsopgaven kræver samtidig forståelse for og indsigt i kundes forretning. Historik og fremtidige målsætninger er vigtige elementer for at kunne udføre revision og rådgivning af kunden. 

”Vi var nede og kigge i de seneste års tal og regnskaber og fik talt med kunden, for at forstå deres historik og deres forretning. På baggrund deraf kunne vi lave planlægning af revisionen, hvor vi blandt andet fik identificeret de væsentligste risici, men der var også andre problemstillinger, hvor vi kunne tilbyde vores assistance og rådgivning”– Lasse Nørskov

 

En effektiv revisionsproces
Fokus for gennemførelsen af revisionsprocessen på kunden var at der blev skabt et solidt grundlag for en effektiv revisionsproces – både for i år og fremadrettet. Der blev foretaget løbende revision i december og statusrevision og opstilling af regnskaber i februar.

”Da det var en helt ny kunde valgte vi at stille med et team, som egentlig var relativ tæt på hinanden i forhold til anciennitet. Det var vigtigt, for at vi hver især kunne arbejde selvstændigt og fokuseret med vores områder af revisionen, og så vi fik skabt et effektivt og solidt fundament for effektive arbejdsgange og dokumentation af vores arbejde.” – Lasse Nørskov

Fandt du dette nyttigt?