Case study

Revision made human

HOFOR har i 2017 engageret Deloitte med ønsket om at skabe mere overskuelighed og lettere gennemskuelighed i sine regnskaber. Foto: HOFOR

Af Jacob Egevang

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, er en stærkt forgrenet koncern, som forestår forsyning af vand, spildevand, varme, bygas, fjernvarme, kraftvarme og fjernkøling i hovedstadsområdet. Med 34 selskaber og underkoncerner er HOFORs regnskab derfor både omfattende og komplekst. Dette har hidtil været en udfordring, idet mange forskellige typer af aktører er interesseret i, hvordan det går med virksomheden, herunder presse og politikere.

Bestyrelse og daglig ledelse har i årevis studeret virksomhedens traditionelle revisionsprotokollat, der med sine tætskrevne sider, kolonner og tabeller har været en tidskrævende mundfuld og til tider vanskelig at forstå.


Deloitte audit reporting

HOFOR er en visionær energikoncern, hvis ambition er at skabe bæredygtige byer baseret på klimavenlige og miljørigtige forsyningsløsninger. Visionerne rækker også ind i koncernens økonomiafdeling, som i 2017 besluttede sig for at skabe mere klarhed, enkelthed og tidssvarende formidling i forbindelse med koncernens regnskab.

Samme år engagerede HOFOR Deloitte som revisionspartner. Man blev enige om helt at gå bort fra det traditionelle revisionsprotokollat og i stedet arbejde med Deloitte-værktøjet Deloitte audit reporting. Det er dybest set en interaktiv og visuelt stærk powerpoint-præsentation på 20 til 30 sider, som giver et solidt og let forståeligt overblik.

Man kan sige, at det klassiske revisionsprotokollat svarer til samtlige byggetekniske specifikationer til et nyopført kraftvarmeværk. Deloitte audit reporting er til sammenligning arkitektens overordnede tegninger samt et kort nedskrevet bygningskoncept med de vigtigste konklusioner.

”Deloitte har udviklet Deloitte audit reporting for at gøre vigtige revisionsmæssige informationer let tilgængelige for mennesker, der ikke til daglig arbejder med økonomi på specialistniveau. Leverancen er kortfattet, overskuelig og visuel”, fortæller Lynge Skovgaard, partner og statsautoriseret revisor, samt leder af det Deloitte-team, der det sidste år har arbejdet for og med HOFORs økonomiafdeling samt ledelse.

Deloitte oplever, at flere og flere koncernøkonomiafdelinger ude i virksomhederne efterspørger Deloitte audit reporting, fordi det ganske enkelt er revision made human.

”Som statsautoriserede revisor og med hele Deloitte-holdet i ryggen sikrer vi naturligvis, at intet bliver overladt til tilfældighederne, men det behøver ikke betyde, at kunden skal bestormes med mange specifikationer og tætskrevne protokolsider. En virksomhed som HOFOR behøver faktisk ikke mere end de 22 slides, vi har leveret til dem i forbindelse med 2017 årsregnskabet. Så kort kan det gøres, og kort er godt”, bedyrer Lynge Skovgaard.

Farver kan sige mere end 100 ord

Oversigt over betydelige revisionsrisici

Vi har revideret identificerede betydelige revisionsrisici og fremlægger vores observationer fra udførte revision

 

 

Figuren er et illustrativt eksempel

  1. Deloitte audit reporting består indledningsvist af et enkelt slide med ganske få hovedbudskaber i forhold til regnskabet.
  2. Dernæst følger et interaktivt slide med Deloittes observationer, fx vedrørende omsætning, internt kontrolmiljø eller beskatning.
  3. Så følger et slide med de revisionsmæssige konklusioner og ganske få nøgletal.
  4. Endelig præsenteres en oversigt med de betydelige revisionsrisici, som er markeret med rød, gul eller grøn farve. Samtidig kommunikeres det visuelt, hvorvidt den enkelte risikovurdering er baseret på et forsigtigt eller optimistisk skøn.

På udvalgte slides kan den særligt interesserede klikke sig videre til uddybende information.
 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('