Karriere

Karrieremuligheder i Audit & Assurance

Som i resten af Deloitte værner vi i Audit & Assurance om vores høje faglighed.

Dermed vil du blive en del af den nyeste viden inden for alle revisions- og regnskabsområder.

Vi prioriterer derfor uddannelse og læring. Det betyder, at du kan videreuddanne og dygtiggøre dig i hele dit ansættelsesforhold. Alle nyansatte bliver tilknyttet et uddannelsesforløb, der løber i 3 eller 5 år alt efter din uddannelsesbaggrund. Ud over de fastlagte kursusforløb, tilbydes du en række kurser i alt lige fra coaching, kommunikation og ledelse til fagligt opdaterende kurser.

Vores organisationsstruktur er flad, hvilket er med til at sikre en god tværfaglig kommunikation. Du vil opleve et sjældent stærkt sammenhold, hvor vi sætter pris på at arbejde med fagligt stærke og engagerede kollegaer med en høj kvalitetsbevidsthed. Vi tror på, at opgaverne løses bedst i fællesskab. Hos os skal du derfor kunne lide at arbejde sammen med andre og yde dit bedste i et team. Det kræver, at du er indstillet på at udveksle viden, dele ansvar og inspirere og lade dig inspirere af andre.

Når du starter i Deloitte, får du en personlig rådgiver. Rådgiveren er en erfaren kollega i din afdeling, som i samråd med dig opstiller mål for din personlige og faglige udvikling, samt hjælper dig med at nå de mål, du har sat for din karriere. Er du erfaren og skal i gang med SR-forløbet, er din rådgiver typisk en partner.

Udover en personlig rådgiver har vi fokus på feedback. Feedback er vigtigt for, at du kan dygtiggøre dig. I løbet af året, typisk efter endt revision, får du vurdering af, hvordan opgaven er forløbet, hvad der har været godt, og hvad du kan gøre for at forbedre dig.

$(document.head).append(''); $(document.head).append('