Analyse

Analyse af modebranchen 2014

Producenter og forhandlere kan se lys for enden af tunellen. Tøjbutikkerne er stadig presset.

Krisen har været et langt udskilningsløb for modebranchen. Producenter og engrosforhandlere har været bedst til at få styr på omkostningerne og tilpasse sig den faldende efterspørgsel. Særligt Asien er dansk modes nye vækstmarked. Tøjbutikker kæmper stadig med røde tal på bundlinjen og mangler at tilpasse omkostninger og forretningsmodel til de nye markedsvilkår.

Deloittes nøgletalsanalyse af detail- og engroshandlen inden for mode giver et godt billede af, hvilket marked den samlede modebranche opererer på. Samtidig er det en meget konjunkturfølsom branche, og analysen omfatter derfor også de makroøkonomiske tendenser. Analysen omfatter 457 selskaber, der driver tøjbutikker, 288 producenter og engrosforhandlere af modetøj, private label og arbejdstøj, 133 smykkevirksomheder og 73 fremstillings- og engrosvirksomheder af fodtøj.

  • Makroøkonomiske tendenser: Der er svag bedring i købelysten hos de europæiske forbrugere. Eksporten til Danmarks top 10-eksportmarkeder er vokset med 4 procent. Der er stort vækstpotentiale i salg af tøj til BRIK-landene (især Kina og Indien) og emerging markets i Next 11-landene. 
  • Producent og engros: Stigende overskudsgrad. Andelen af virksomheder med overskud de seneste tre år er steget fra 40 til 45 procent. Også soliditeten er i bedring, men hver femte virksomhed har stadig problemer med likviditeten.
  • Detailhandel: Modebutikkerne har skuffende resultater. 41 procent har underskud, og overskudsgraden er faldet fra godt 5 procent til 1 procent. De største og de mindste butikker klarer sig bedst. Men alle er fortsat presset med svingende omsætning og øget konkurrence om forbrugernes penge samt stigende e-handel.
  • Sko: Hver tredje virksomheden inden for fodtøj har underskud, og afkast af investeret kapital er faldet. Stor spredning på rentabiliteten i branchen, hvilket vidner om at nogle har fået bedre styr på omkostningerne. 
  • Smykker: Denne del af modebranchen er inde i en positiv udvikling med stigning i overskudsgrad og afkast pr. ansat. Hver fjerde er dog i farezonen for konkurs.


Forbrugerne har ændret adfærd, internethandlen stiger, og vi vil se en udvikling i retning af flere store kædebutikker. Det er alt sammen med til at øge presset på priserne.

 

Modeanalysen 2014
Fandt du dette nyttigt?