Analyse

Dansk e-handel venter fortsat vækst i eksporten

Den danske e-handel forventer en flot, om end mere afdæmpet vækst end tidligere i eksportsalget. Væksten vil primært komme fra de traditionelle nærmarkeder som Sverige, Norge og Tyskland.

Selv om forventningerne er en smule mere afdæmpede en sidste år, er det glædeligt, at der stadig ventes en stor vækst i eksporten hos de danske e-handlende. Væksten forventes at komme via eksport til nye lande, og som følge af en øget markedsføring”, siger partner Mie Stryg-Madsen fra Deloitte.

Næsten otte ud af ti, der allerede eksporterer til kunder i udlandet, forventer en vækst på over fem procent i den udenlandske e-handel det kommende år. Eksporten via e-handel sker primært til traditionelle nærmarkeder som Sverige, Norge og Tyskland, og dette mønster ser ikke ud til at ændres i fremtiden, viser en analyse foretaget af Deloitte og FDIH af danske net butikkers internationale e-handel. 

Samtidig viser analysen en tendens til, at e-handelsvirksomhederne ønsker en mere strategisk tilgang eksportmarkederne.

Trods gode intentioner, og fine forventninger til vækst, undlader mange e-handlende desværre at planlægge en målrettet eksportindsats. Det skyldes formentlig, at de har svært ved at prioritere ressourcer på grund af deres ofte begrænsede størrelse”, siger Mie Stryg-Madsen.

Selvom 93 % af de adspurgte, forventer at udarbejde forretningsplan og/eller opsætte målsætninger i forbindelse med eksportaktiviteter, er det reelt kun 52 % der gør det, og blandt de adspurgte virksomheder i analysen, var hele 63 % virksomheder med under 10 ansatte.

 

 

 

International e-handel
Fandt du dette nyttigt?