Indsigt

The rise of the digital supply network

En lang række virksomheder og industrier præges af den digitale transformation, og dette omfatter i høj grad også virksomhedernes værdikæde. Traditionelt set opfattes værdikæder lineære, men nutidens værdikæder har mere karakter af dynamiske- og sammenkoblede systemer. De går under termen, Digital Supply Networks (DSN): DSN integrerer information fra flere forskellige kilder, hvilket bidrager til effektiv styring af produktion og distribution samt mulighed for at forbedre produktionsvirksomhedernes konkurrencemæssige landskab.

Resultatet af disse DSN kan være ”en virtuel verden”, som afspejler og informerer den fysiske verden. Ved at inkorporere sensorbaserede datasæt, kan DSN eksempelvis fremstamme én integreret udsigt over processer og systemer samt vise, hvordan disse spiller sammen. Det muliggør også, at værdikæden i højere grad bliver en integreret del af både den strategiske planlægning og beslutningstagen i virksomheden.

Ved at inkorporere denne forbedrede teknologi, som Industry 4.0 afleder, kan ledere inden for værdikædestyring og operations bidrage med nye indtægtskilder, gennem en ny og hurtigere adgang til markedet samt ved at optimere produktionen.

Fandt du dette nyttigt?