Insight

Consumer Tracker

Deloitte zoomer ind på den aktuelle udvikling i forbrugeradfærden

For bedre at kunne forstå forandringerne i forbrugerlandskabet efter COVID-19, tracker Deloitte månedligt forbrugsmønstre, forbrugertrends og forholdet mellem fysisk og økonomisk trivsel i en række lande.

Vores Consumer Tracker går i dybden med forbrugernes bekymringer og forbrugsintentioner fremadrettet, særligt i relation til online vs. fysisk shopping og giver dermed et indblik i den fremtidige globale forbrugeradfærd.

Følg med i forbrugeradfærden

Find trackeren her
Fandt du dette nyttigt?