Perspektiver

Global Powers of Luxury Goods 2017

Den nye luksusforbruger

Deloitte har netop udgivet rapporten ’Global Powers of Luxury Goods 2017’. I rapporten finder du en gennemgang af de 100 største virksomheder inden for luksussegmentet samt information om den økonomiske situation og de største trends for dette segment.

Luksusmarkedet viser fortsat økonomisk fremgang. De 100 største virksomheder inden for luksussegmentet omsatte i FY2015 sammenlagt 212 mia. dollars, hvilket svarer til en gennemsnitlig omsætning på 2,1 mia. dollars pr. top 100 virksomhed. Væksten i luksusmarkedet bliver især drevet af forbrugere fra emerging markets.

Rejse og turisme udgør fortsat den væsentligste vækstmulighed for luksussegmentet. Deloittes analyse viser, at næsten halvdelen af alle luksusindkøb foregår i forbindelse med rejser eller i lufthavne. Denne andel stiger fra ca. 50% til 60% blandt forbrugere fra emerging markets, som typisk ikke har adgang til de samme produkter og brands i deres egen region. Disse forbrugere foretrækker desuden i højere grad at købe ure og smykker sammenlignet med forbrugere i de mere etablerede markeder. Derudover påpeges, at valutakursudsving også er en faktor, der påvirker virksomhedernes vækst.

Luksusmarkedet bliver også påvirket af den fortsat voksende digitaliseringsbølge. Af de adspurgte forbrugere i analysen mener 48%, at anvendelsen af e-commerce og m-commerce bliver mere udbredt, og 37% mener, at luksusvarer og digital teknologi vil blive tættere integreret. En central udfordring i den forbindelse er, hvordan virksomheder i luksussegmentet kan udvide deres anvendelse af digitale teknologier samtidigt med, at de bevarer deres oprindelige fokus på høj produktionskvalitet og eksklusivitet.

Rapporten fremhæver også et skift fra standardisering til personalisering. I bestræbelserne på at øge den internationale tilstedeværelse har virksomheder inden for luksussegmentet tidligere fokuseret på at sikre et konsistent produkt på tværs af markeder. Dog ses der pt. et skift hos forbrugerne, der i højere grad efterspørger personlige produkter og services. Virksomheder i luksussegmentet kan adressere dette ved at øge deres brug af digitale kanaler og derigennem skabe en stærkere og mere personlig tilknytning til deres forbrugere.

Analysen indeholder desuden en oversigt over den økonomiske situation i de største luksusmarkeder samt hvilke potentielle konsekvenser, de økonomiske udviklinger har for luksusvirksomhederne.  

Top 100
De fire største virksomheder inden for luksussegmentet bevarer deres pladser på top 100 listen. Virksomheder, der sælger flere typer af luksusvarer, har oplevet næsten en fordobling af deres salg sammenlignet med tidligere år og ligger i toppen når det gælder rentabilitet.   

Italien er det ledende land, når det gælder antallet af luksusvirksomheder, mens Frankrig har den største andel af salg.    

Global Powers of Luxury Goods 2017
Fandt du dette nyttigt?