Insight

Post-election impact to Manufacturing & Consumer Business - Potential changes from the Trump administration

I denne korte indsigt kan du læse om de påvirkninger, som nogle af de amerikanske politiske forslag kan have for consumer business og produktionsvirksomheder. Indsigten fokuserer på tre områder fra Trumps politiske platform og belyser, hvordan disse kan have betydelig påvirkning på virksomhederne.  

1. Global handelspolitik 

Et amerikansk exit af NAFTA samt en ny holdning til bilaterale og multilaterale handelsaftaler signalerer et skift i den globale handelspolitik og formodes at have store påvirkninger særligt på virksomheder med globale produktionsnetværker.

2. Regulatoriske ændringer

Indsigten fokuserer især på ændringer i den amerikanske klima og energipolitik samt arbejdsmarkedspolitik. 

3. Hjemsendelse af kontanter

Indsigten fokuserer her på Donald Trumps forslag om en ”skatte-ferie” for hjemsendte kontanter, samt hvordan det vil påvirke virksomhedernes investeringsmuligheder.   

Selvom politiske ændringer tager tid, er der store fordele ved et proaktivt strategisk arbejde fokuseret på at identificere politiske ændringer samt deres potentielle konsekvenser og muligheder. Download hele rapporten for at læse mere om dette og de bagvedliggende overvejelser, der kan bidrage til udviklingen af en robust strategi.  

Ønsker du at blive mere oplyst omkring globale økonomiske udviklinger, kan du tilmelde dig Ian Stewarts,  Chief Economist - Deloitte UK, Monday Briefings’ her.

Fandt du dette nyttigt?